Gyorssegítség

Orvosi ügyelet: 16-08h, hétvégén, munkaszüneti és ünnepnapokon: +36(29)440-074

Önkéntes tűzoltók: +36(30)528-5493

Közvilágítás hibabejelentés:

Telefonon: +36(29)635-449 (Hivatali időben, azaz Hétfőn 08:00-18:00, Kedden - Szerdán - Csütörtökön 08:00-16:00, Pénteken 08:00-14:00)

Internetes hibabejelentő felület elérhetősége, ahol online bejelenthető a közvilágítási hiba:

https://kozvilhiba.hu/hibabejelentes


TRV Zrt. hibabejelentő (víz, szennyvíz): +36(80)205-157

Közterület-felügyelet: +36(30)725-91-22


Szelektív hulladékgyűjtés

Házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési időpontok:

2018. október 2. (kedd)

2018. október 16. (kedd)

2018. október 30. (kedd)

2018. november 13. (kedd)

2018. november 27. (kedd)

2018. december 11. (kedd)

2018. december 25. (kedd)

Zöldhulladék szállítási időpontok:

2018. október 2. (kedd)

2018. október 15. (hétfő)

2018. október 30. (kedd)

2018. november 12. (hétfő)

2018. november 27. (kedd)

2018. december 25. (kedd)KeresőKözponti Konyha

székhelye / levelezési címe:

2241 Sülysáp, Malom u. 16-20.

törzskönyvi nyilvántartási száma:

652434

adószáma:

16799709-2-13

statisztikai számjele:

16799709-5629-322-13

telefonszáma:

+36-29/435-377, +36-30/407-3971

elektronikus levélcíme:

kozpontikonyha@sulysap.hu

vezetői:

Kisné Kiss Anna intézményvezető

 

Csalaminé Szvitek Tünde intézményvezető-helyettes

intézmény jellege:

közétkeztetési intézmény

fenntartója:

Sülysáp Város Önkormányzata

közfeladata, nyújtott szolgáltatásai:

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény és végrehajtási rendeleteik alapján a fenntartó feladatkörébe tartozó óvodai, iskolai és egyéb gyermekétkeztetés, szociális és egyéb felnőttétkeztetés ellátása.

működési engedély száma:

 352-7/1980

engedélyezett adagszám:

 700

működési rend, nyitva tartás:

 

térítési díjak:

 

 

 

 

 

Gyermekétkeztetés díja:

háromszori étkezés 382 Ft+áfa

tízórai+ebéd: 325 Ft+áfa

ebéd+uzsonna: 306 Ft+áfa

Felnőttétkezés, vendégebéd:

A térítési díjakat Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete állapítja meg rendeletben.

térítésidíj-kedvezmények:

 

1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 21/B. § szerint, illetőleg a vonatkozó önkormányzati rendelet alapján rászorultság esetén.

működésére vonatkozó szabályozási eszközök:

2008. évi XLVI. Törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről

37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról

62/2011. (VI. 30.) VM rendelet a vendéglátó-ipari termékek előállításának és forgalomba hozatalának élelmiszerbiztonsági feltételeiről

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet a helyi szociális ellátásokról

12/2010. (VIII. 26.) önkormányzati rendelet a gyermekek védelmének helyi rendszeréről

Alapdokumentumok, szabályzatok

vezetett adatbázisok, nyilvántartások:

 

beszámolók:

Megtekintés

gazdálkodási adatok:

Megtekintés

étlapok, tájékoztatók:

Megtekintés

letölthető nyomtatványok:

Megtekintés

TELEPHELYEK

 

Sülysápi Móra Ferenc Általános Iskola Telephelyének tálalókonyhája

2241 Sülysáp, Vörösmarty u. 1.

Sülysápi Szent István Általános Iskola tálalókonyhája

2241 Sülysáp, Dózsa György u. 110.