Gyorssegítség

Orvosi ügyelet: 16-08h, hétvégén, munkaszüneti és ünnepnapokon: +36(29)440-074

Önkéntes tűzoltók: +36(30)528-5493

Közvilágítás hibabejelentés: +36(40)200-817 E-mail

Csőtörés bejelentése: +36(70)902-6096

Csatorna hibabejelentés: +36(70)685-9322

Közterület-felügyelő :

TÁVÜSZ Kft. - szennyvízszippantás: +36(30)742-0341


Szelektív hulladékgyűjtés

Házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési időpontok:

október 3. (kedd)

október 17. (kedd)

október 31. (kedd)

november 14. (kedd)

november 28. (kedd)

december 12. (kedd)

december 26. (kedd)

Zöldhulladék szállítási időpontok:

október 3. (kedd)

október 17. (kedd)

október 31. (kedd)

november 14. (kedd)

november 28. (kedd)

december 26. (kedd)KeresőKitüntetettek

Sülysáp díszpolgárai

Sülysáp Város képviselő-testülete Sülysáp Díszpolgára címet adományozhat

a) annak a sülysápi lakosnak, aki politikai, gazdasági, tudományos, kulturális vagy sportélet területén a helyi szinten túlmutató módon kiemelkedőt alkotott, ezzel öregbítve településünk hírnevét,

b) annak a személynek, aki a város lakóinak érdekében végzett hosszantartó, önzetlen, áldozatos munkásságával hozzájárult településünk szellemi, erkölcsi vagy anyagi értékeinek gyarapításához.

Sülysáp díszpolgára kitüntető címet kapott:

1993-ban Szabó András sülysápi születésű nyugalmazott kanonok,

1994-ben dr. Gáspár István orvos,

1994-ben Gáspár László, a Gáspár István Alapítvány megalapítója,

1997-ben Lukács Sándor tűzoltóparancsnok,

2001-ben Szóró József helyi vállalkozó,

2003-ban dr. Katona István sülysápi születésű segédpüspök,

2003-ban Kapás József, a helytörténeti gyűjtemény megalapítója,

2006-ban dr. Papp Ágoston háziorvos,

2009-ben dr. Szegedi László plébános,

2015-ben Prof. dr. Gecsényi Lajos, a Magyar Országos Levéltár nyugalmazott főigazgatója

 


 

Sülysápért emlékplakett (2011-ig)

A „Sülysápért” plakett bármely területen kiemelkedő tevékenység elismerésére szolgált. 

A plakettet 2001-ben Stumpf István volt kancelláriaminiszter, 2002-ben a Barátság Nyugdíjas Klub és Dr. Bartha Ferenc háziorvos, 2003-ban dr. Papp Ágoston háziorvos, Bacskay Ottóné védőnő, Tengely Zsuzsanna gyermekorvos, 2004-ben Salvári Györgyné körzeti ápoló, 2007-ben Zakar József tűzoltó, 2009-ben pedig László Ferenc, a helyi labdarúgás kiemelkedő gondozója kapta.

 

 Sülysápért Emlékérem (2012-től)

Sülysápért Emlékérem elismerés adományozható

a) annak a személynek, aki településünkön vállalt feladatát hivatástudattal, a köz javát áldozatos és maradandó módon szolgálva látta el a köznevelés, a közszolgálat, a kultúra, az egészségügy, a szociális ellátás, a sport vagy a szellemi, illetve társadalmi élet egyéb területén, így e vonatkozásban példaként állítható Sülysáp közössége elé,

b) annak a közösségnek, amelynek tagjai önkéntes összefogással, hosszabb időn keresztül végeztek a település vagy annak lakói javát szolgáló, szellemi, erkölcsi vagy anyagi értékeit gyarapító tevékenységet.

Sülysápért Emlékérem kitüntetésben részesültek:

2012-ben

 • Zemen Pálné (a köznevelés, valamint Sülysáp helytörténete és a helyi hagyományőrzés terén végzett munkájáért),
 • Csaba János (a Sülysápi Községi Sportkörért végzett több évtizedes, áldozatos munkájáért), valamint
 • Sporléder István (a Sülysápi Községi Sportkörért végzett több évtizedes, áldozatos munkájáért).

2013-ban

 • Korponai Lászlóné (a Barátság Nyugdíjas Klub szervezésében és vezetésében végzett évtizedes áldozatos munkájáért), valamint
 • az Ebadták Amatőr Színjátszó Egyesület (az amatőr színjátszásban, valamint a helyi közösségépítésben és kulturális értékteremtésben végzett többéves munkájáért).

2014-ben

 • az Ihajla Népzenei Együttes (a település kulturális életének rendszeres szolgálata, valamint évtizedes értékteremtő munkája elismeréseként).
 • a Szóró Ipari Kereskedelmi Kft. (a település és a helyi intézmények, közösségek több évre visszanyúló, rendszeres és nagyvonalú támogatásáért).
 • Tápió-Táj Mezőgazdasági Szolgáltató Kft. (a település és a helyi intézmények, közösségek több évre visszanyúló, rendszeres és nagyvonalú támogatásáért).

2015-ben

 • Lányi György (a helyi sportélet, valamint a település közügyeiért végzett több éves áldozatos munkájának elismeréséül),
 • a Sülysápi Nyugdíjas Hagyományőrző Pávakör (a város és annak közösségei részére végzett hagyományőrző és kulturális munkájának, különösen a 2015-ben elnyert országos arany minősítés elismeréséül).

 


 

Sülysápért Díszoklevél (2012-től)

Sülysápért Díszoklevél elismerés adományozható
a) annak a személynek, aki Sülysáp hírnevét növelve kiemelkedő eredményt ért el a tudomány, a kultúra vagy a sport területén,
b) annak a közösségnek, amely összefogással jelentős feladatot hajtott végre a település vagy annak lakói érdekében.

Sülysápért Díszoklevél kitüntetésben részesültek:

2012-ben

 • a Bogdán Flórián Önkéntes Tűzoltó Egyesület (Sülysáp és lakosai védelmében, önkéntes tűzoltási és kármentési területeken végzett sokévnyi áldozatos munkájáért),
 • a Tápiómenti Kisbárka Egyesület (a fogyatékkal élők társadalmi beilleszkedését és elismerését segítő tevékenységért), valamint
 • Győri Orsolya, Kecskés Bence, Kecskés Zsolt és Tatorján Anna (a Sülysáp KSK Taekwon-do szakosztály sportolói, többéves kimagasló sportteljesítményük elismeréséül).

2013-ban

 • a Sülysápi Gyerekfoci Egyesület (a sülysápi utánpótlás-nevelésben végzett munkájáért, valamint a 2012-2013-as idényben elért bajnoki eredményeinek elismeréséül).

2014-ben

 • Zemen Istvánné (a település és közösségei érdekében végzett többéves áldozatos önkéntes munkája elismeréséül).
 • a Sülysápi Amatőrcsillagász Egyesület (az évtizedes ismeretterjesztő tevékenysége, valamint a sülysápi Csillagda és a Túra a Naprendszerben című tanösvény létrehozásába fektetett munkája elismeréséül).
 • a Sülysápi Helytörténeti és Hagyományőrző Kör (a település történeti, néprajzi és kulturális értékeinek, emlékeinek felkutatásában, publikálásában és megőrzésében végzett erőfeszítései elismeréséül).
 • a Sülysápi Jómadarak Kórus (a település közösségi életében vállalt rendszeres és áldozatos szolgálata elismeréséül).
 • a Tápiómenti Tömegsport Alapítvány (a sport és mozgás népszerűsítése érdekében végzett tevékenysége, valamint a helyi futónap hagyományteremtő megszervezésében végzett munkája elismeréséül).

2015-ben

 • Bódi Éva sülysápi keramikus, a város kulturális közösségei részére, rendezvényeken végzett áldozatos, valamint iparművészeti értékőrző munkájának elismeréséül.
 • Szabó Jánosné, példamutató és önzetlen közösségi munkája elismeréséül.
 • Balogh Nándor, a Sülysápi taekwon-do szakosztály tagjaként a 2014-es Európa Kupán elért aranyérmének és sportteljesítményének elismeréséül.
 • Szóró József és Veroczki József, a Tápió Plusz magazin szerkesztői, a sülysápért végzett áldozatos, a települést népszerűsítő munkájuk elismeréséül.
 • Az EBM Hungary Kft. sülysápi üzemegysége a sülysáp gazdaságában betöltött vezető szerepe és a Grassalkovich-vadászlak felújításáért, megőrzéséért végzett áldozatos munkája elismeréséül.
 • Zemen Zoltán és Családja, a város kulturális közösségei számára, valamint a helyi rendezvényeken végzett áldozatos közösségi munkájuk elismeréséül.