Gyorssegítség

Orvosi ügyelet: 16-08h, hétvégén, munkaszüneti és ünnepnapokon: +36(29)440-074

Önkéntes tűzoltók: +36(30)528-5493

Közvilágítás hibabejelentés:

Telefonon: +36(29)635-435 (Hivatali időben, azaz Hétfőn 08:00-18:00, Kedden - Szerdán - Csütörtökön 08:00-16:00, Pénteken 08:00-14:00)

Internetes hibabejelentő felület elérhetősége, ahol online bejelenthető a közvilágítási hiba:

https://kozvilhiba.hu/hibabejelentes


TRV Zrt. hibabejelentő (víz, szennyvíz): +36(80)205-157

Közterület-felügyelő :


Szelektív hulladékgyűjtés

Házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési időpontok:

2018. január 9. (kedd)

2018. január 23. (kedd)

2018. február 6. (kedd)

2018. február 20. (kedd)

2018. március 6. (kedd)

2018. március 20. (kedd)

2018. április 3. (kedd)

2018. április 17. (kedd)

Zöldhulladék szállítási időpontok:

2018. január 23. (kedd)

2018. február 20. (kedd)

2018. március 20. (kedd)

2018. április 17. (kedd)KeresőKitüntetettek

Sülysáp díszpolgárai

Sülysáp Város képviselő-testülete Sülysáp Díszpolgára címet adományozhat

a) annak a sülysápi lakosnak, aki politikai, gazdasági, tudományos, kulturális vagy sportélet területén a helyi szinten túlmutató módon kiemelkedőt alkotott, ezzel öregbítve településünk hírnevét,

b) annak a személynek, aki a város lakóinak érdekében végzett hosszantartó, önzetlen, áldozatos munkásságával hozzájárult településünk szellemi, erkölcsi vagy anyagi értékeinek gyarapításához.

Sülysáp díszpolgára kitüntető címet kapott:

1993-ban Szabó András sülysápi születésű nyugalmazott kanonok,

1994-ben dr. Gáspár István orvos,

1994-ben Gáspár László, a Gáspár István Alapítvány megalapítója,

1997-ben Lukács Sándor tűzoltóparancsnok,

2001-ben Szóró József helyi vállalkozó,

2003-ban dr. Katona István sülysápi születésű segédpüspök,

2003-ban Kapás József, a helytörténeti gyűjtemény megalapítója,

2006-ban dr. Papp Ágoston háziorvos,

2009-ben dr. Szegedi László plébános,

2015-ben Prof. dr. Gecsényi Lajos, a Magyar Országos Levéltár nyugalmazott főigazgatója

 


 

Sülysápért emlékplakett (2011-ig)

A „Sülysápért” plakett bármely területen kiemelkedő tevékenység elismerésére szolgált. 

A plakettet 2001-ben Stumpf István volt kancelláriaminiszter, 2002-ben a Barátság Nyugdíjas Klub és Dr. Bartha Ferenc háziorvos, 2003-ban dr. Papp Ágoston háziorvos, Bacskay Ottóné védőnő, Tengely Zsuzsanna gyermekorvos, 2004-ben Salvári Györgyné körzeti ápoló, 2007-ben Zakar József tűzoltó, 2009-ben pedig László Ferenc, a helyi labdarúgás kiemelkedő gondozója kapta.

 

 Sülysápért Emlékérem (2012-től)

Sülysápért Emlékérem elismerés adományozható

a) annak a személynek, aki településünkön vállalt feladatát hivatástudattal, a köz javát áldozatos és maradandó módon szolgálva látta el a köznevelés, a közszolgálat, a kultúra, az egészségügy, a szociális ellátás, a sport vagy a szellemi, illetve társadalmi élet egyéb területén, így e vonatkozásban példaként állítható Sülysáp közössége elé,

b) annak a közösségnek, amelynek tagjai önkéntes összefogással, hosszabb időn keresztül végeztek a település vagy annak lakói javát szolgáló, szellemi, erkölcsi vagy anyagi értékeit gyarapító tevékenységet.

Sülysápért Emlékérem kitüntetésben részesültek:

2012-ben

 • Zemen Pálné (a köznevelés, valamint Sülysáp helytörténete és a helyi hagyományőrzés terén végzett munkájáért),
 • Csaba János (a Sülysápi Községi Sportkörért végzett több évtizedes, áldozatos munkájáért), valamint
 • Sporléder István (a Sülysápi Községi Sportkörért végzett több évtizedes, áldozatos munkájáért).

2013-ban

 • Korponai Lászlóné (a Barátság Nyugdíjas Klub szervezésében és vezetésében végzett évtizedes áldozatos munkájáért), valamint
 • az Ebadták Amatőr Színjátszó Egyesület (az amatőr színjátszásban, valamint a helyi közösségépítésben és kulturális értékteremtésben végzett többéves munkájáért).

2014-ben

 • az Ihajla Népzenei Együttes (a település kulturális életének rendszeres szolgálata, valamint évtizedes értékteremtő munkája elismeréseként).
 • a Szóró Ipari Kereskedelmi Kft. (a település és a helyi intézmények, közösségek több évre visszanyúló, rendszeres és nagyvonalú támogatásáért).
 • Tápió-Táj Mezőgazdasági Szolgáltató Kft. (a település és a helyi intézmények, közösségek több évre visszanyúló, rendszeres és nagyvonalú támogatásáért).

2015-ben

 • Lányi György (a helyi sportélet, valamint a település közügyeiért végzett több éves áldozatos munkájának elismeréséül),
 • a Sülysápi Nyugdíjas Hagyományőrző Pávakör (a város és annak közösségei részére végzett hagyományőrző és kulturális munkájának, különösen a 2015-ben elnyert országos arany minősítés elismeréséül).

 


 

Sülysápért Díszoklevél (2012-től)

Sülysápért Díszoklevél elismerés adományozható
a) annak a személynek, aki Sülysáp hírnevét növelve kiemelkedő eredményt ért el a tudomány, a kultúra vagy a sport területén,
b) annak a közösségnek, amely összefogással jelentős feladatot hajtott végre a település vagy annak lakói érdekében.

Sülysápért Díszoklevél kitüntetésben részesültek:

2012-ben

 • a Bogdán Flórián Önkéntes Tűzoltó Egyesület (Sülysáp és lakosai védelmében, önkéntes tűzoltási és kármentési területeken végzett sokévnyi áldozatos munkájáért),
 • a Tápiómenti Kisbárka Egyesület (a fogyatékkal élők társadalmi beilleszkedését és elismerését segítő tevékenységért), valamint
 • Győri Orsolya, Kecskés Bence, Kecskés Zsolt és Tatorján Anna (a Sülysáp KSK Taekwon-do szakosztály sportolói, többéves kimagasló sportteljesítményük elismeréséül).

2013-ban

 • a Sülysápi Gyerekfoci Egyesület (a sülysápi utánpótlás-nevelésben végzett munkájáért, valamint a 2012-2013-as idényben elért bajnoki eredményeinek elismeréséül).

2014-ben

 • Zemen Istvánné (a település és közösségei érdekében végzett többéves áldozatos önkéntes munkája elismeréséül).
 • a Sülysápi Amatőrcsillagász Egyesület (az évtizedes ismeretterjesztő tevékenysége, valamint a sülysápi Csillagda és a Túra a Naprendszerben című tanösvény létrehozásába fektetett munkája elismeréséül).
 • a Sülysápi Helytörténeti és Hagyományőrző Kör (a település történeti, néprajzi és kulturális értékeinek, emlékeinek felkutatásában, publikálásában és megőrzésében végzett erőfeszítései elismeréséül).
 • a Sülysápi Jómadarak Kórus (a település közösségi életében vállalt rendszeres és áldozatos szolgálata elismeréséül).
 • a Tápiómenti Tömegsport Alapítvány (a sport és mozgás népszerűsítése érdekében végzett tevékenysége, valamint a helyi futónap hagyományteremtő megszervezésében végzett munkája elismeréséül).

2015-ben

 • Bódi Éva sülysápi keramikus, a város kulturális közösségei részére, rendezvényeken végzett áldozatos, valamint iparművészeti értékőrző munkájának elismeréséül.
 • Szabó Jánosné, példamutató és önzetlen közösségi munkája elismeréséül.
 • Balogh Nándor, a Sülysápi taekwon-do szakosztály tagjaként a 2014-es Európa Kupán elért aranyérmének és sportteljesítményének elismeréséül.
 • Szóró József és Veroczki József, a Tápió Plusz magazin szerkesztői, a sülysápért végzett áldozatos, a települést népszerűsítő munkájuk elismeréséül.
 • Az EBM Hungary Kft. sülysápi üzemegysége a sülysáp gazdaságában betöltött vezető szerepe és a Grassalkovich-vadászlak felújításáért, megőrzéséért végzett áldozatos munkája elismeréséül.
 • Zemen Zoltán és Családja, a város kulturális közösségei számára, valamint a helyi rendezvényeken végzett áldozatos közösségi munkájuk elismeréséül.