Gyorssegítség

Orvosi ügyelet: 
+36(29)440-074
(munkanapokon 6:00-8:00, hétvégén, munkaszüneti és ünnepnapokon)

Önkéntes tűzoltók:
+36(30)528-5493

Közvilágítás:
Online hibabajelentő
Telefonon: +36(29)635-449 (Hivatali időben, azaz Hétfőn 08:00-18:00, Kedden - Szerdán - Csütörtökön 08:00-16:00, Pénteken 08:00-14:00)

Víz- és csatornaszolgáltatás:
TRV Zrt. hibabejelentő
: +36(80)205-157

Kerti avar égetése

Avart, kerti hulladékot égetni kizárólag a március 15. és május 31., valamint a szeptember 1. és november 15. közötti időszakokban, pénteki napokon 8 órától 19 óráig szabad. Hétvégén és ünnepnapokon, valamint az általános tűzgyújtási tilalom idején az égetés tilos.Szelektív hulladékgyűjtés

Házhoz menő csomagolási- és zöldhulladék 2020. évi szállítási rend:


Fenyőfa gyűjtés:

2020. január 7. (kedd) és január 25. (szombat)


Házhoz menő csomagolási (szelektív) hulladékgyűjtési időpontok:

2020. január 7. és 21. (keddi napokon)

2020. február 4. és 18. (keddi napokon)

2020. március 3., 17. és 31. (keddi napokon)

2020. április 14. és 28. (keddi napokon)

2020. május 18. (hétfő)

2020. június 15. (hétfő)

2020. július 13. (hétfő)

2020. augusztus 10. (hétfő)

2020. szeptember 7. (hétfő)

2020. október 13. (kedd)

2020. október 27. (kedd)

2020. november 10. (kedd)

2020. november 10. (kedd)

2020. december 8. (kedd)

2020. december 22. (kedd)

 

Házhoz menő zöldhulladék gyűjtés:

2020. január 7. (kedd)

2020. február 4. (kedd)

2020. március 3. és 31. (keddi napokon)

2020. április 18. (szombat) és 28. (kedd)

2020. május 26. (kedd)

2020. június 23. (kedd)

2020. július 21. (kedd)

2020. augusztus 18. (kedd)

2020. szeptember 15. (kedd)

2020. október 3. (szombat)

2020. október 13. (kedd)

2020. október 31. (szombat)

2020. november 10. (kedd)

2020. november 28. (szombat)KeresőVÉDŐNŐ munkakör - Sülysáp


Sülysáp Város Önkormányzatának

Képviselő-testülete

 

a közalkalmazottak jogállásáról szóló  1992. évi. XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet a

 

 Sülysáp Város I. sz. védőnői körzetében

VÉDŐNŐ

 

 munkakör betöltésére.

 

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

-        2020.09.01-2023.08.31. napjáig tartó határozott idejű közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

-        teljes munkaidős

 

A munkavégzés helye

-        Pest megye, 2241 Sülysáp, Vasút utca 28.

 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

-        A 49/2004. (V. 21.) ESZCSM rendelet szerinti területi védőnői feladatok ellátása Sülysáp Város I. sz. védőnői körzetében és a területen található óvodai és általános iskolai telephelyeken a 26/1997. (IX.03.) NM rendelet szerinti iskola védőnői feladatok ellátása.

 

Illetmény és juttatások

-        Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény valamint az önkormányzatnál és intézményeinél foglalkoztatottak juttatásairól szóló önkormányzati rendelet rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

-        Főiskolai végzettség, védőnői oklevél,

-        MS Office irodai alkalmazások felhasználói szintű ismerete,

-        magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet.

 

Pályázat részeként benyújtandó igazolások:

-        Részletes, fényképes szakmai önéletrajz,

-        képesítést igazoló okiratok másolata,

-        működési nyilvántartási és MESZK-kártya másolata

-        pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatok pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, és a pályázati eljárás lefolytatásában részt vevők általi megtekintéséhez, megismeréséhez hozzájárul,

-        30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány /sikeres pályázat esetén nyújtandó csak be, de feltétele a kinevezésnek/.

 

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

-         a munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

 

A pályázat benyújtásának határideje:

-        2020. augusztus 24.

 

A pályázat benyújtásának módja:

-        Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testülete részére címezve postai úton a 2241 Sülysáp, Szent István tér 1. címen, elektronikus úton az onkormanyzat@sulysap.hu postafiókon keresztül benyújtva.

-        Kérjük a borítékon, illetve az elektronikus levél tárgyában feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot S/8770-4/2020. valamint a munkakör megnevezését: védőnő.

 

A pályázattal kapcsolatosan további információt nyújt:

-        A pályázati kiírással kapcsolatosan további információ dr. Tóth Krisztina jegyzőtől kérhető a 06-29/635-435-ös telefonszámon.

 

A pályázat elbírálásának rendje:

-        A kinevezésről személyes meghallgatást követően Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt. Személyes meghallgatásra csak a benyújtott írásos pályázatuk alapján alkalmasnak ítélt jelöltek esetében kerül sor.

-        Kinevezés esetén 3 hónap próbaidő kerül kikötésre.

 

A pályázat elbírálásának határideje:

-        2020. augusztus 28.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye:

-        Sülysáp Város honlapja (www.sulysap.hu)
Új hozzászólás

Hozzászólások Oldalanként