Gyorssegítség

Orvosi ügyelet: 
+36(29)440-074
(munkanapokon 6:00-8:00, hétvégén, munkaszüneti és ünnepnapokon)

Önkéntes tűzoltók:
+36(30)528-5493

Közvilágítás:
Online hibabajelentő
Telefonon: +36(29)635-449 (Hivatali időben, azaz Hétfőn 08:00-18:00, Kedden - Szerdán - Csütörtökön 08:00-16:00, Pénteken 08:00-14:00)

Víz- és csatornaszolgáltatás:
TRV Zrt. hibabejelentő
: +36(80)205-157

Kerti avar égetése

Avart, kerti hulladékot égetni kizárólag a március 15. és május 31., valamint a szeptember 1. és november 15. közötti időszakokban, pénteki napokon 8 órától 19 óráig szabad. Hétvégén és ünnepnapokon, valamint az általános tűzgyújtási tilalom idején az égetés tilos.

FIGYELEM!

2020. március 27-től,
az eddig életben lévő - megengedő - szabályozással szemben,
TILOS A KERTI AVAR ÉGETÉSE SÜLYSÁPON.


Szelektív hulladékgyűjtés

Házhoz menő csomagolási- és zöldhulladék 2020. évi szállítási rend:


Fenyőfa gyűjtés:

2020. január 7. (kedd) és január 25. (szombat)


Házhoz menő csomagolási (szelektív) hulladékgyűjtési időpontok:

2020. január 7. és 21. (keddi napokon)

2020. február 4. és 18. (keddi napokon)

2020. március 3., 17. és 31. (keddi napokon)

2020. április 14. és 28. (keddi napokon)

2020. május 18. (hétfő)

2020. június 15. (hétfő)

2020. július 13. (hétfő)

2020. augusztus 10. (hétfő)

2020. szeptember 7. (hétfő)

2020. október 5. (hétfő)

2020. november 2. és 30. (hétfői napokon)

2020. december 28. (hétfő)

 

Házhoz menő zöldhulladék gyűjtés:

2020. január 7. (kedd)

2020. február 4. (kedd)

2020. március 3. és 31. (keddi napokon)

2020. április 18. (szombat) és 28. (kedd)

2020. május 26. (kedd)

2020. június 23. (kedd)

2020. július 21. (kedd)

2020. augusztus 18. (kedd)

2020. szeptember15. (kedd)

2020. október 13. (kedd)

2020. november 10. (kedd)

2020. december 8. (kedd)KeresőÓvodai beiratkozás a 2020/2021-es nevelési évre - FRISSÍTVE!!!

Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket, hogy az Emberi Erőforrások Miniszterének 7/2020. (III. 25.) EMMI határozata alapján 2020. évben az óvodai beíratás speciális rendben történik, melyről a Tisztelt Szülők közvetlen postai értesítést fognak kapni az Oktatási Hivataltól – várhatóan 2020. április 6-10. között –, azonban röviden itt is összefoglaljuk a tudnivalókat.
Hogyan történik a beiratkozás?

  • Bejegyzett sülysápi lakóhellyel, tartózkodási hellyel rendelkező gyermek esetén:

 

Az Oktatási Hivatal nyilvántartása alapján 2020. április 21-ig valamennyi olyan gyermek automatikusan felvételre (beíratásra) kerül a Sülysápi Csicsergő Óvodába, aki sülysápi lakcímmel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, és a szülő külön kérelme alapján még nem vették fel másik óvodába.

A gyermek felvételét követően az Óvoda írásban értesíti a szülőt.
Velük kapcsolatban tehát jelenleg tehát semmi teendője nincs a Tisztelt Szülőknek, a beiratkozáshoz szükséges iratokat várhatóan a gyermek első óvodai nevelési napján kell majd bemutatni.

  • Bejegyzett sülysápi lakóhellyel, tartózkodási hellyel NEM rendelkező gyermek esetén:

Nem sülysápi lakóhelyű gyermek beíratására vonatkozóan a szülőnek szándéknyilatkozatot kell benyújtania az intézményhez.
A kinyomtatott, kitöltött és aláírt szándéknyilatkozatot e-mailben kell elküldeni a csicsergoovoda@gmail.com e-mailcímre legkésőbb 2020. április 17. napjáig, amiről – az esetleges szabad férőhelyek függvényében – az Óvoda 2020. április 30-áig dönt.
A döntésről a szülők szintén értesítést kapnak.


Mikortól számít a gyermek óvodakötelezettnek? Hogyan kérhető felmentés?

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 8. § (2) bekezdése alapján minden gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig betölti a 3. életévét, a nevelési év kezdőnapjától (tehát jelen esetben 2020. szeptember 1-jétől) legalább napi négyórás óvodai nevelésre kötelezett.
Ez alól a kötelezettség alól - a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva - egy éves felmentés adható. Erre vonatkozóan a szülőnek a Pest Megyei Kormányhivatal Nagykátai Járási Hivatalához (2760 Nagykáta, Dózsa György utca 2.) kell kérelmet benyújtania legkésőbb 2020. május 25. napjáig.


Nem óvodakötelezett gyermek felvétele

Az óvodakötelezett gyermekek felvételét követően, férőhely rendelkezésre állása esetén felvehető még az a gyermek, aki a harmadik életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti. 


Óvodakötelezettség külföldön történő teljesítése

Óvodakötelezettség külföldön való teljesítése esetén, a szülő a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül köteles írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt.
Ehhez az Oktatási Hivatal oldalán elérhető bejelentő űrlap kitöltése, majd nyomtatva és aláírva postai úton a következői címre való megküldése szükséges: Oktatási Hivatal Köznevelési Nyilvántartási Főosztály (1363 Budapest, Pf. 19).


A fentiek alapján kérjük a Tisztelt Szülők türelmét az Oktatási Hivatal levelének megérkezéséig, illetve a fenti határidők lejártáig. 


Ráczné Tóth Rita
intézményvezető


Kapcsolódó dokumentumok:
Szándéknyilatkozat óvodai felvételhez (Kizárólag sülysápi lakcímmel nem rendelkező gyermekek számára!)
Felmentési kérelem óvodakötelezettség teljesítése alól
Bejelentés óvodakötelezettség külföldön faló teljesítéséről

 


2020-04-02 19:33
Új hozzászólás

Hozzászólások Oldalanként