Gyorssegítség

Orvosi ügyelet: 
+36(29)440-074
(munkanapokon 6:00-8:00, hétvégén, munkaszüneti és ünnepnapokon)

Önkéntes tűzoltók:
+36(30)528-5493

Közvilágítás:
Online hibabajelentő
Telefonon: +36(29)635-449 (Hivatali időben, azaz Hétfőn 08:00-18:00, Kedden - Szerdán - Csütörtökön 08:00-16:00, Pénteken 08:00-14:00)

Víz- és csatornaszolgáltatás:
TRV Zrt. hibabejelentő
: +36(80)205-157

Kerti avar égetése

Avart, kerti hulladékot égetni kizárólag a március 15. és május 31., valamint a szeptember 1. és november 15. közötti időszakokban, pénteki napokon 8 órától 19 óráig szabad. Hétvégén és ünnepnapokon, valamint az általános tűzgyújtási tilalom idején az égetés tilos.Szelektív hulladékgyűjtés

Házhoz menő csomagolási- és zöldhulladék 2020. évi szállítási rend:


Fenyőfa gyűjtés:

2020. január 7. (kedd) és január 25. (szombat)


Házhoz menő csomagolási (szelektív) hulladékgyűjtési időpontok:

2020. január 7. és 21. (keddi napokon)

2020. február 4. és 18. (keddi napokon)

2020. március 3., 17. és 31. (keddi napokon)

2020. április 14. és 28. (keddi napokon)

2020. május 18. (hétfő)

2020. június 15. (hétfő)

2020. július 13. (hétfő)

2020. augusztus 10. (hétfő)

2020. szeptember 7. (hétfő)

2020. október 5. (hétfő)

2020. november 2. és 30. (hétfői napokon)

2020. december 28. (hétfő)

 

Házhoz menő zöldhulladék gyűjtés:

2020. január 7. (kedd)

2020. február 4. (kedd)

2020. március 3. és 31. (keddi napokon)

2020. április 18. (szombat) és 28. (kedd)

2020. május 26. (kedd)

2020. június 23. (kedd)

2020. július 21. (kedd)

2020. augusztus 18. (kedd)

2020. szeptember15. (kedd)

2020. október 13. (kedd)

2020. november 10. (kedd)

2020. december 8. (kedd)KeresőTÁVÜSZ Kft. (2241 Sülysáp, Szent István tér 1.) ÜGYVEZETŐ álláspályázat


Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 

PÁLYÁZATOT HIRDET

 

a TÁVÜSZ Kft. (2241 Sülysáp, Szent István tér 1.)

 

ÜGYVEZETŐ (vezető tisztségviselő)

 

beosztásának betöltésére

 

 

A jogviszony jellege és időtartama:

Határozott idejű, 5 évre, 2020. április 1-től 2025. március 31-ig szóló, teljes munkaidős munkajogviszony, 3 hónapos próbaidő kikötésével.

 

Az ügyvezető irányítása alatt álló dolgozók létszáma:

15 fő

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

−        Sülysáp Város Önkormányzata 100 %-os tulajdonában álló Kft. szakmai tevékenységének irányítása, a Kft. gazdaságos, átlátható működtetése, a munkáltatói jogok gyakorlása a társaság munkavállalói felett.

−        Az önkormányzati ingatlanok üzemeltetésének és karbantartásának, a közterületek fenntartásának biztosítása, kisebb építési, felújítási munkálatok lebonyolítása.

−        A társaság tulajdonában, illetve használatában/kezelésében lévő eszközállomány igénybevételével (fejlesztésével) a külső piaci bevételek esetleges növelése.

−        Szoros együttműködés és jó munkakapcsolat kialakítása az önkormányzat intézményeivel.

 

Pályázati feltételek:

−        legalább középfokú iskolai végzettség,

−        B kategóriás jogosítvány,

−        felhasználói szintű számítógépes ismeretek (Windows, Office, internet, levelező program),

−        egészségügyi alkalmasság,

−        magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz,

−        cselekvőképesség, büntetlen előélet.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

−        műszaki területen szerzett végzettség és gyakorlat,

−        Sülysáp település és környékének ismerete,

−        vezetői gyakorlat.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

−        részletes fényképes szakmai önéletrajz,

−        a pályázó munkakörbe tartozó feladatokkal kapcsolatos szakmai elképzeléseit tartalmazó összefoglaló,

−        képesítést igazoló okirat(ok) másolata,

−        eddigi munkaviszonyokról, szakmai gyakorlatról szóló igazolások (amennyiben ilyenek rendelkezésre állnak),

−        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,

−        nyilatkozat, miszerint nem állnak fenn a Polgári Törvénykönyv 3:115. §-ában szereplő összeférhetetlenségi okok,

−        nyilatkozat, miszerint a pályázati anyagban foglalt személyes adatok pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez és a pályázati eljárás lefolytatásában részt vevők általi megtekintéséhez, megismeréséhez hozzájárul,

−        nyilatkozat, hogy hozzájárul-e a pályázat nyilvános ülésen való tárgyalásához.

 

Illetmény és juttatások:

Bérezés megegyezés szerint. A fizetési és az egyéb juttatásokra vonatkozó igényeket kérjük a pályázatban megjelölni; ennek hiánya a pályázat érvénytelenségét vonhatja maga után.

 

A pályázat benyújtásának határideje:

2020. február 16.

 

A pályázat elbírálásának határideje:

2020. február 27.

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokról Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt. Személyes meghallgatásra csak a benyújtott írásos pályázatuk alapján alkalmasnak ítélt jelöltek esetében kerül sor. A pályázattal kapcsolatosan további tájékoztatást Horinka László polgármester vagy dr. Tóth Krisztina jegyző nyújt a 06-29/635-435 telefonszámon.

 

A pályázat benyújtásának módja:

A pályázatot Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete részére kell eljuttatni „Ügyvezetői pályázat” megjelöléssel,

−        postai úton vagy személyesen: a 2241 Sülysáp, Szent István tér 1. címre,

−        elektronikus úton: a jegyzo@sulysap.hu címre.

 
Új hozzászólás

Hozzászólások Oldalanként