Gyorssegítség

Orvosi ügyelet: 
+36(29)440-074
(munkanapokon 6:00-8:00, hétvégén, munkaszüneti és ünnepnapokon)

Önkéntes tűzoltók:
+36(30)528-5493

Közvilágítás:
Online hibabajelentő
Telefonon: +36(29)635-449 (Hivatali időben, azaz Hétfőn 08:00-18:00, Kedden - Szerdán - Csütörtökön 08:00-16:00, Pénteken 08:00-14:00)

Víz- és csatornaszolgáltatás:
TRV Zrt. hibabejelentő
: +36(80)205-157

Kerti avar égetése

Avart, kerti hulladékot égetni kizárólag a március 15. és május 31., valamint a szeptember 1. és november 15. közötti időszakokban, pénteki napokon 8 órától 19 óráig szabad. Hétvégén és ünnepnapokon, valamint az általános tűzgyújtási tilalom idején az égetés tilos.Szelektív hulladékgyűjtés

Házhoz menő csomagolási- és zöldhulladék 2020. évi szállítási rend:


Fenyőfa gyűjtés:

2020. január 7. (kedd) és január 25. (szombat)


Házhoz menő csomagolási (szelektív) hulladékgyűjtési időpontok:

2020. január 7. és 21. (keddi napokon)

2020. február 4. és 18. (keddi napokon)

2020. március 3., 17. és 31. (keddi napokon)

2020. április 14. és 28. (keddi napokon)

2020. május 18. (hétfő)

2020. június 15. (hétfő)

2020. július 13. (hétfő)

2020. augusztus 10. (hétfő)

2020. szeptember 7. (hétfő)

2020. október 5. (hétfő)

2020. november 2. és 30. (hétfői napokon)

2020. december 28. (hétfő)

 

Házhoz menő zöldhulladék gyűjtés:

2020. január 7. (kedd)

2020. február 4. (kedd)

2020. március 3. és 31. (keddi napokon)

2020. április 18. (szombat) és 28. (kedd)

2020. május 26. (kedd)

2020. június 23. (kedd)

2020. július 21. (kedd)

2020. augusztus 18. (kedd)

2020. szeptember15. (kedd)

2020. október 13. (kedd)

2020. november 10. (kedd)

2020. december 8. (kedd)KeresőVáltozások a helyi adókban: kommunális adó váltja az építményadót

2020. január elsejétől a magánszemélyeknek már nem építményadót, hanem kommunális adót kell fizetniük.
2020. január elsejétől magánszemélyek esetében megszűnik a helyi építményadó és a telekadó. Az építményadóként bevezetett lakossági hozzájárulást eddig a lakosok tulajdonában lévő építmény(ek) vagy telek alapterülete alapján kellett megfizetni.

Mivel ez mind a lakosoktól, mind a polgármesteri hivataltól folyamatos nyomon követést kívánt, a képviselő-testület úgy döntött, egy egyszerűbb, mindenki számára könnyen átlátható és bevallható helyi adóformára alakítja át a hozzájárulást.

Ezért január elsejétől a magánszemélyeknek már nem építményadót, hanem kommunális adót kell fizetniük. Mértéke 7000 Ft/ingatlan/év lesz (külterületi beépített ingatlanok esetében ennek 60 %-a), ami a környező települések hasonló adómértékeihez képest az egyik legalacsonyabbnak számít.

A testület több kedvezményt is megállapított az adó vonatkozásában:

 • Kérelmére 50 % kommunális adó kedvezmény illeti meg azt a magánszemélyt, aki a 70. életévét a tárgyi adóévet megelőzően betöltötte, az adótárgyat képező ingatlanban életvitelszerűen és egyedül él, egyéb lakóingatlannal nem rendelkezik és jövedelme kizárólag öregségi nyugellátásból vagy egyéb szociális ellátásból származik.


 • Az adókötelezett kérelemére mentes a magánszemély kommunális adójának megfizetése alól az az adótárgy, amelyre vonatkozóan tárgyév január 1-jén települési lakásfenntartási támogatás volt érvényben.

 

 • Kérelemre az önkéntes tűzoltó egyesület szaktevékenységet végző tagja 50 %-os adókedvezményben részesülhet.

Mivel a vállalkozásokra nem terjeszthető ki a kommunális adó, az esetükben megmarad az építményadó és a telekadó, azonban a mértéke 50 %-kal emelkedik a jövő évtől.

A kommunális adó bevezetése kapcsán az adózóknak újabb adatszolgáltatást kell benyújtaniuk, melynek törvényi hatályideje január 15., azonban ennek hiányában is kivethető lesz az új adó, ezért a „bevallások” esetleges késése miatt szankcióra nem kell számítani. A szükséges nyomtatvány beszerezhető a polgármesteri hivatalban, illetve letölthető az önkormányzat honlapjáról (www.sulysap.hu), vagy beküldhető elektronikusan az E-Önkormányzat portálról indítva. Az adatszolgáltatást e-mailben nem teljesíthető!

További egyszerűsítés, hogy a képviselő-testület 2020-tól megszüntette az ebrendészeti hozzájárulást, az úgynevezett „ebadót” is. Azonban az ebek bejelentése továbbra is kötelező marad, mivel a polgármesteri hivatalnak az állatvédelmi törvény alapján vezetnie kell az ebnyilvántartást.

Sülysáp Város Önkormányzata

 

A szükséges nyomtatványok itt is elérhetőek!

 


 

TÁJÉKOZTATÓ A KOMMUNÁLIS ADÓVAL KAPCSOLATOS ADATSZOLGÁLTATÁSHOZ

 

Kérjük, ezt olvassa el az ADATBEJELENTÉS a magánszemély kommunális adójáról című nyomtatvány kitöltése előtt.

 

 1. 1.    MENNYI ADÓT KELL FIZETNI, MEKKORA AZ ADÓ MÉRTÉKE?

Belterületen 7000 Ft/adótárgy/év, külterületen (0-val és 2-vel kezdődő helyrajzi számok esetén) ennek 60 %-a. Az adót ugyanúgy két részletben – március 15-ig és szeptember 15-ig – kell majd megfizetni, mint eddig az építményadót.

 

 1. 2.    MI UTÁN KELL ADÓT FIZETNI, MIK AZ ADÓTÁRGYAK?

BELTERÜLETEN

 • Mindenegyes lakás (lakóegység). Ha egy ingatlanon több lakás van (pl. társasház, ikerház, külön bejáratú lakrészek, több lakóház egy telken), minden lakóegységről külön adatlapot kell kitölteni, és az adót minden lakóegység után meg kell fizetni.
 • Minden üres telek.
 • Minden olyan ingatlan, ami be van építve, de nem lakással vagy üzleti/vállalkozási célú épülettel (pl. hétvégi ház, gépkocsi-tároló stb.). (Az üzleti/vállalkozási célú épületekre, helyiségekre továbbra is építményadót kell fizetni, akkor is, ha azok olyan ingatlanon vannak, amin lakás is van!)

KÜLTERÜLETEN

 • Minden olyan ingatlan, ami be van építve.

 

 1. 3.        KINEK KELL KITÖLTENIE AZ ADATSZOLGÁLTATÁST ÉS MEGFIZETNIE AZ ADÓT, KI AZ ADÓ ALANYA?
 • Elsődlegesen, aki az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű joggal (pl. haszonélvezeti jog, használati jog) rendelkezik az ingatlanra vonatkozólag.
 • Ha vagyoni értékű jog nincs bejegyezve, az ingatlantulajdonos(ok) az adó alanya(i). Amennyiben több tulajdonos van, őket egyetemlegesen terheli az adókötelezettség, azaz egyenként adatszolgáltatást kell benyújtaniuk és a saját tulajdoni hányaduk arányában meg kell fizetniük az adót. Kivéve, ha az adatszolgáltatás mellé benyújtják a MEGÁLLAPODÁS adóval kapcsolatos kötelezettségekről és jogokról című nyomtatványt is, amin az adóalanyok közül ki lehet jelölni azt az egyetlen személyt, aki az adott ingatlanra vonatkozólag benyújtja az adatszolgáltatást és megfizeti az adót. Családon, háztartáson belül javasoljuk ennek a lehetőségnek az igénybe vételét.
 • Nem magánszemély (cég, egyéb szervezet, pl. Nemzeti Eszközkezelő) tulajdonában álló lakás esetén a bérlő(k) az adóalanyok.

 

 1. 4.    MILYEN KEDVEZMÉNYEK, MENTESSÉGEK VEHETŐK IGÉNYBE A KOMMUNÁLIS ADÓVAL KAPCSOLATOSAN?

KEDVEZMÉNYEK – 50 % adókedvezmény

 • Idősek kedvezménye – Az a magánszemély veheti igénybe, aki (1) a 70. életévét a tárgyi adóévet megelőzően betöltötte, (2) az ingatlanban életvitelszerűen és egyedül él, (3) egyéb lakóingatlannal nem rendelkezik és (4) jövedelme kizárólag öregségi nyugellátásból vagy egyéb szociális ellátásból származik.
 • Önkéntes tűzoltók kedvezménye - Az önkéntes tűzoltó egyesület szaktevékenységet végző tagja veheti igénybe.

MENTESSÉG – mentesség az adó megfizetése alól, de az adatszolgáltatás ebben az esetben is benyújtandó!

 • Lakásfenntartási mentesség – Mentes az adó alól az a lakás, amelyre vonatkozóan tárgyév január 1-jén települési lakásfenntartási támogatás volt érvényben.

A kérelmezett kedvezmény vagy mentesség igénybe vételéhez ki kell tölteni az ADATBEJELENTÉS a magánszemély kommunális adójáról című nyomtatvány IX. pontját. A jogosultság feltételeinek fennállását az adóhatóság ellenőrzi!


A tájékoztatóhoz mellékelünk 1 példány ADATBEJELENTÉS a magánszemély kommunális adójáról című nyomtatványt, melyet segítségül részben előre kitöltöttünk, illetve 1 példány MEGÁLLAPODÁS adóval kapcsolatos kötelezettségekről és jogokról című nyomtatványt. További nyomtatványok beszerezhetők a Polgármesteri Hivatalban, illetve a nyomtatványok letölthetők az önkormányzat honlapjáról (www.sulysap.hu) is.

Az adatszolgáltatást papír alapon – személyesen vagy postai úton – a Polgármesteri Hivatalhoz kell benyújtani, illetve az adatlap beküldhető az E-Önkormányzat portálról indítva elektronikusan is. Az adatszolgáltatás e-mailben nem teljesíthető, szkennelve sem!

Az adatszolgáltatást 2020. január 15-éig kell teljesíteni; annak esetleges késése miatt szankcióra nem kell számítani, de kérjük az adatlapokat folyamatosan benyújtani.

Az új adónemmel kapcsolatosan a 29/635-421 vagy a 29/635-426 telefonszámon kérhető további tájékoztatás, azonban kérjük, szíveskedjenek figyelembe venni, hogy a Polgármesteri Hivatal 2019. december 23-ától 2020. január 5-éig zárva tart, és ez időszak alatt telefonon sem leszünk elérhetők.                                                                                                                                                             

Sülysápi Polgármesteri Hivatal

 

 


2019-12-17 09:28
Új hozzászólás

Hozzászólások Oldalanként