Gyorssegítség

Orvosi ügyelet: 
+36(29)440-074
(munkanapokon 6:00-8:00, hétvégén, munkaszüneti és ünnepnapokon)

Önkéntes tűzoltók:
+36(30)528-5493

Közvilágítás:
Online hibabajelentő
Telefonon: +36(29)635-449 (Hivatali időben, azaz Hétfőn 08:00-18:00, Kedden - Szerdán - Csütörtökön 08:00-16:00, Pénteken 08:00-14:00)

Víz- és csatornaszolgáltatás:
TRV Zrt. hibabejelentő
: +36(80)205-157

Kerti avar égetése

Avart, kerti hulladékot égetni kizárólag a március 15. és május 31., valamint a szeptember 1. és november 15. közötti időszakokban, pénteki napokon 8 órától 19 óráig szabad. Hétvégén és ünnepnapokon, valamint az általános tűzgyújtási tilalom idején az égetés tilos.

FIGYELEM!

2020. március 27-től,
az eddig életben lévő - megengedő - szabályozással szemben,
TILOS A KERTI AVAR ÉGETÉSE SÜLYSÁPON.


Szelektív hulladékgyűjtés

Házhoz menő csomagolási- és zöldhulladék 2020. évi szállítási rend:


Fenyőfa gyűjtés:

2020. január 7. (kedd) és január 25. (szombat)


Házhoz menő csomagolási (szelektív) hulladékgyűjtési időpontok:

2020. január 7. és 21. (keddi napokon)

2020. február 4. és 18. (keddi napokon)

2020. március 3., 17. és 31. (keddi napokon)

2020. április 14. és 28. (keddi napokon)

2020. május 18. (hétfő)

2020. június 15. (hétfő)

2020. július 13. (hétfő)

2020. augusztus 10. (hétfő)

2020. szeptember 7. (hétfő)

2020. október 5. (hétfő)

2020. november 2. és 30. (hétfői napokon)

2020. december 28. (hétfő)

 

Házhoz menő zöldhulladék gyűjtés:

2020. január 7. (kedd)

2020. február 4. (kedd)

2020. március 3. és 31. (keddi napokon)

2020. április 18. (szombat) és 28. (kedd)

2020. május 26. (kedd)

2020. június 23. (kedd)

2020. július 21. (kedd)

2020. augusztus 18. (kedd)

2020. szeptember15. (kedd)

2020. október 13. (kedd)

2020. november 10. (kedd)

2020. december 8. (kedd)KeresőGyakori csőtörések Sülysápon - fejlesztési tervet fogadott el az önkormányzat

Az elmúlt időszakban lényegesen több csőtörés volt városunkban, ami – tekintettel a nagy melegre – sokak mindennapjait nehezítette meg. Ahogyan az elmúlt években, az elmúlt időszakban is több lépést tettünk azért, hogy a sülysápi ivóvíz-szolgáltatás színvonala legalább is szinten maradjon. Ezekről szeretnék tájékoztatást adni.
A vízmű üzemeltetésében nagy változás volt, amikor az kikerült az önkormányzat hatásköréből, és a TRV Zrt. lett a szolgáltató. Érthető, hogy egy önálló, állami cégre sokkal kevesebb ráhatásunk van, mint amikor a település erre szakosodott saját cége végzi a szolgáltatást…

2006-2007-ben még azzal kellett szembesülnünk, hogy a működő hálózatban nincs elegendő víz, és többször is vízkorlátozást kellett elrendelnünk. Ennek orvoslására két kutunkat is teljesen felújítottuk, és összehangolt, digitális vezérlést telepítettünk, majd nyomásszabályozós szivattyúindítást alakítottunk ki. Ennek hatására azóta sem kellett egyszer sem vízkorlátozást elrendelni, és a beinduló szivattyúk indulási nyomása nem „feszíti szét” a gerinchálózat egyes szakaszait.

Sajnos az egész rendszer, bár nem kifejezetten régi (az 1980-as években épült), anyaghibás csövek felhasználásával, kontár módon épült meg (a csövek alól kispórolták a homokágyat stb.). Főként ennek köszönhető, hogy arányaiban több csőtörés jelentkezik településünkön.

A magam részéről elégedetlen vagyok a TRV hibajavításaival, ezt többször nyomatékosan jeleztem az illetékes szakvezetők, de a vezérigazgató felé is.

Az üzemeltetés és hibajavítás színvonalának növelésére tett erőfeszítéseink mellett az önkormányzatnak lényegében felújítások megrendelésére és finanszírozására van lehetősége. Ezért idén augusztusban a képviselő-testület elfogadta a Víziközmű-rendszer 2020-2034-ig szóló gördülő fejlesztési tervét. A felújítási és pótlási tervrész elkészítésére a víziközmű-szolgáltató, azaz esetünkben Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. kötelezett, akiket már tavaly felkértem egy, az észlelt problémák megoldására koncentráló fejlesztési terv elkészítésére.

A terv elkészült, ami főbb prioritásként tartalmazza a vezérlési és épületgépészeti egységek felújítását, - többek közt – a Vasút utca 86-150. szám közötti gerincvezeték szakasz cseréje 700 méter hosszban, a Fő utca 2-142. szám közötti gerincvezeték szakasz cseréje 1500 méter hosszban, valamint beruházásként tartalék búvárszivattyúk és frekvenciaváltók beszerzését.

Ezek mellett kérésünkre már jelenleg is zajlik plusz tolóreteszek beépítése, amikkel jelentősen csökkenthető egy csőtörés esetén kizárandó ingatlanok mennyisége.

Bízom benne, hogy a fenti javítások, beruházások érdemi működési javulást fognak hozni.

Horinka László polgármester


2019-09-13 13:25
Új hozzászólás

Hozzászólások Oldalanként