Gyorssegítség

Orvosi ügyelet: 
+36(29)440-074
(munkanapokon 6:00-8:00, hétvégén, munkaszüneti és ünnepnapokon)

Önkéntes tűzoltók:
+36(30)528-5493

Közvilágítás:
Online hibabajelentő
Telefonon: +36(29)635-449 (Hivatali időben, azaz Hétfőn 08:00-18:00, Kedden - Szerdán - Csütörtökön 08:00-16:00, Pénteken 08:00-14:00)

Víz- és csatornaszolgáltatás:
TRV Zrt. hibabejelentő
: +36(80)205-157

Hulladékszállítás: 
2019. évi szállítási és ügyfélszolgálati időpontok


Szelektív hulladékgyűjtés

Házhoz menő csomagolási- és zöldhulladék 2019. évi szállítási rend:


Fenyőfa gyűjtés:

2019. január 12. (szombat) és január 22. (kedd)


Házhoz menő csomagolási (szelektív) hulladékgyűjtési időpontok:

2019. január 8. és január 22. (keddi napokon)

2019. február 5. és február 19. (keddi napokon)

2019. március 5 és március 19. (keddi napokon)

2019. április 2.; április 16. és április 30. (keddi napokon)

2019. május 14. és május 28. (keddi napokon)

2019. június 11. és június 25. (keddi napokon)

2019. július 9. és július 23. (keddi napokon)

2019. augusztus 6. és augusztus 20. (keddi napokon)

2019. szeptember 3. és szeptember 17. (keddi napokon)

2019. október 1.; október 15 és október 29. (keddi napokon)

2019. november 12. és november 26. (keddi napokon)

2019. december 10. és december 24. (keddi napokon)

 

Házhoz menő zöldhulladék gyűjtés:

2019. április 16. (kedd)

2019. május 14. (kedd)

2019. június 11. (kedd) és június 24. (hétfő)

2019. július 9. (kedd)

2019. augusztus 6. (kedd)

2019. szeptember 3. (kedd) és szeptember 16. (hétfő)

2019. október 1. és október 29. (keddi napokon)

2019. november 11. (hétfő) és november 26. (kedd)KeresőMűvelődésszervező munkakör - Sülysáp

Wass Albert Művelődési Központ és Könyvtár

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

 

PÁLYÁZATOT HIRDET

 

művelődésszervező

 

munkakör betöltésére
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. Kinevezéskor 3 hónap próbaidő kerül kikötésre.

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidős.

 

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2241 Sülysáp, Szent István tér 7.

 

A munkakörbe tartozó feladatok:

Művelődésszervezői feladatok ellátása, a kulturális központ rendezvényeinek szervezése és lebonyolítása, intézményi adminisztrációs feladatok, propagandaanyagok készítése és terjesztése, alkalmanként teremrendezés.

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény művészeti, a közművelődési és közgyűjteményi intézményekbe történő végrehajtásáról szóló 150/1992. (XI.20.) Kormányrendelet rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

−        főiskolai végzettség,

−        művelődésszervezői szakképzettség,

−        szakmai tapasztalat

−        számítógépes ismeretek,

−        magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

−        a kulturális intézmény programjaihoz való rugalmas alkalmazkodás

−        internet felhasználói ismeretek

−        közösségi oldalak kezelésében való jártasság

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

−        részletes, fényképes szakmai önéletrajz,

−        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (csak sikeres pályázat esetén nyújtandó be, de a kinevezésnek feltétele),

−        képesítést igazoló okirat(ok) másolata,

−        eddigi munkaviszonyokról, szakmai gyakorlatról szóló igazolások (amennyiben ilyenek rendelkezésre állnak),

−        pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatok pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, és a pályázati eljárás lefolytatásában részt vevők általi megtekintéséhez, megismeréséhez hozzájárul.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

 

A pályázat benyújtásának határideje:

2019. február 20.

 

A pályázat elbírálásának határideje:

2019. március 1.

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokról a Wass Albert Művelődési Központ és Könyvtár vezetője dönt. Személyes meghallgatásra csak a benyújtott írásos pályázatuk alapján alkalmasnak ítélt jelöltek esetében kerül sor. A pályázattal kapcsolatosan további tájékoztatást Lászlóné Dósa Nikoletta nyújt a 06-30/164-1169-es telefonszámon.

 

A pályázat benyújtásának módja:

A pályázatot a Wass Albert Művelődési Központ és Könyvtár igazgatója részére kell eljuttatni

−        postai úton vagy személyesen: a 2241 Sülysáp, Szent István tér 7. címre,

−        elektronikus úton: a dosa.nikoletta@sulysap.hu  címre.

Kérjük a borítékon, illetve az elektronikus levél tárgyában feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/2019. valamint a munkakör megnevezését: művelődésszervező.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye:

Sülysáp Város honlapja (www.sulysap.hu) és helyi lapja
Új hozzászólás

Hozzászólások Oldalanként