Gyorssegítség

Orvosi ügyelet: 
+36(29)440-074
(munkanapokon 6:00-8:00, hétvégén, munkaszüneti és ünnepnapokon)

Önkéntes tűzoltók:
+36(30)528-5493

Közvilágítás:
Online hibabajelentő
Telefonon: +36(29)635-449 (Hivatali időben, azaz Hétfőn 08:00-18:00, Kedden - Szerdán - Csütörtökön 08:00-16:00, Pénteken 08:00-14:00)

Víz- és csatornaszolgáltatás:
TRV Zrt. hibabejelentő
: +36(80)205-157

Hulladékszállítás: 
2019. évi szállítási és ügyfélszolgálati időpontok


Szelektív hulladékgyűjtés

Házhoz menő csomagolási- és zöldhulladék 2019. évi szállítási rend:


Fenyőfa gyűjtés:

2019. január 12. (szombat) és január 22. (kedd)


Házhoz menő csomagolási (szelektív) hulladékgyűjtési időpontok:

2019. január 8. és január 22. (keddi napokon)

2019. február 5. és február 19. (keddi napokon)

2019. március 5 és március 19. (keddi napokon)

2019. április 2.; április 16. és április 30. (keddi napokon)

2019. május 14. és május 28. (keddi napokon)

2019. június 11. és június 25. (keddi napokon)

2019. július 9. és július 23. (keddi napokon)

2019. augusztus 6. és augusztus 20. (keddi napokon)

2019. szeptember 3. és szeptember 17. (keddi napokon)

2019. október 1.; október 15 és október 29. (keddi napokon)

2019. november 12. és november 26. (keddi napokon)

2019. december 10. és december 24. (keddi napokon)

 

Házhoz menő zöldhulladék gyűjtés:

2019. április 16. (kedd)

2019. május 14. (kedd)

2019. június 11. (kedd) és június 24. (hétfő)

2019. július 9. (kedd)

2019. augusztus 6. (kedd)

2019. szeptember 3. (kedd) és szeptember 16. (hétfő)

2019. október 1. és október 29. (keddi napokon)

2019. november 11. (hétfő) és november 26. (kedd)KeresőWass Albert Művelődési Központ és Könyvtár INTÉZMÉNYVEZETŐ beosztás

Sülysáp Város Önkor-mányzatának Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján PÁLYÁZATOT HIRDET  a Wass Albert Művelődési Központ és Könyvtár  INTÉZMÉNYVEZETŐ (magasabb vezető)  beosztás ellátására.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidős.

 

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2019. január 1-től 2024. december 31-ig szól.

 

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2241 Sülysáp, Szent István tér 7.

 

A vezető irányítása alatt állók száma:

4 fő

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

-          Sülysáp város közművelődési és kulturális életének szervezése, beleértve a nemzeti és települési ünnepek szervezését is,

-          a művelődési központ és könyvtár felelős vezetése, irányítása, a jogszabályokban meghatározottak szerinti szakszerű működés, magas színvonalú szakmai munka biztosítása, szervezése, ellenőrzése, munkáltatói jogok gyakorlása,

-          a Kapás József Helytörténeti Gyűjtemény kezelése, gondozása,

-          a költségvetési szervek vezetői számára jogszabályban előírt pénzügyi gazdasági feladatok és jogkörök felelősségteljes ellátása,

-          a jogszabályokban és a fenntartó által előírt szabályzatok, tervek, szakmai programok kidolgozása.

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a művészeti, a közművelődési és közgyűjteményi intézményekben történő végrehajtásáról szóló 150/1992. (XI.20.)  Kormányrendelet valamint az önkormányzatnál és intézményeinél foglalkoztatottak juttatásairól szóló 13/2016. (XI.18.) önkormányzati rendelet rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

−        felsőfokú végzettség és közművelődési szakképzettséggel, vagy nem szakirányú felsőfokú végzettség és felsőfokú szakirányú szakképesítés,

−        könyvtárosi szakirányú felsőfokú végzettség és szakképzettség, vagy nem szakirányú felsőfokú végzettség és szakképzettség, valamint OKJ szerinti segédkönyvtáros szakképesítés,

−        az intézmény alaptevékenységének megfelelő feladatkörben, közalkalmazotti vagy munkavégzésre irányuló további jogviszonyban megszerzett legalább öt éves szakmai gyakorlat,

−        kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenység,

−        a 150/1992. (XI. 20.) Kormány rendelet 6/G. §-ban előírt államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyam 2 éven belüli elvégzésének vállalása, vagy a mentesség fennállásának igazolása,

−        felhasználói szintű számítógépes ismeretek (szövegszerkesztés, internet),

−        B kategóriás gépjárművezetői engedély,

−        a munkakör ellátásához szükséges szintű magyar nyelvtudás,

−        magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz,

−        cselekvőképesség, büntetlen előélet,

−        kinevezés esetén vagyonnyilatkozat-tétel vállalása.

 

A munkakörrel kapcsolatos egyéb lényeges információk:

−   Kinevezés esetén 4 hónap, illetve a Kjt. szerint vonatkozó próbaidő kerül kikötésre.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

−   Fényképes szakmai önéletrajz,

−   az intézmény vezetésére vonatkozó program a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel (vezetői program),

−   végzettséget, képesítést tanúsító okiratok másolata,

−   nyilatkozat büntetlen előéletről (kinevezés esetén 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvánnyal kell igazolni),

−        nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó vállalja a 150/1992. (XI. 20.) Kormány rendelet 6/G. §-ban előírt államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyam 2 éven belüli elvégzését, vagy a mentesség fennállásának igazolása (a tanfolyam elvégzéséről, vagy jogász, közgazdász szakképzettségről szóló okirat benyújtása)

−   nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tétel vállalásáról,

−   nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatok a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, és azokat a döntésben érintettek megismerhetik,

−   nyilatkozata arról, hogy a pályázat nyílt ülésen való tárgyalásához hozzájárul vagy zárt ülés tartását kéri.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. január 1. napjától tölthető be.

 

A pályázat benyújtásának határideje:

2018. november 25.

 

A pályázat elbírálásának határideje:

2018. december 13.

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokról a jogszabályban meghatározott véleményezési eljárás lefolytatását követően Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt. A Képviselő-testület a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

 

A pályázat benyújtásának módja:

−   postai úton vagy személyesen a Sülysápi Polgármesteri Hivatal 2241 Sülysáp, Szent István tér 1. címen,

−   elektronikus úton a jegyzo@sulysap.hu címen,

−   Kérjük a borítékon, illetve az elektronikus levél tárgyában feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: S/6727/2018., valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.

 

A pályázattal kapcsolatosan további információt nyújt:

−   dr. Tóth Krisztina jegyző a jegyzo@sulysap.hu e-mailcímen vagy a 06-29/635-435 telefonszámon.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye:

−   Sülysáp Város Önkormányzatának honlapja (www.sulysap.hu)


2018-11-06 10:50
Új hozzászólás

Hozzászólások Oldalanként