Gyorssegítség

Orvosi ügyelet: 16-08h, hétvégén, munkaszüneti és ünnepnapokon: +36(29)440-074

Önkéntes tűzoltók: +36(30)528-5493

Közvilágítás hibabejelentés:

Telefonon: +36(29)635-435 (Hivatali időben, azaz Hétfőn 08:00-18:00, Kedden - Szerdán - Csütörtökön 08:00-16:00, Pénteken 08:00-14:00)

Internetes hibabejelentő felület elérhetősége, ahol online bejelenthető a közvilágítási hiba:

https://kozvilhiba.hu/hibabejelentes


TRV Zrt. hibabejelentő (víz, szennyvíz): +36(80)205-157

Közterület-felügyelet: +36(30)725-91-22


Szelektív hulladékgyűjtés

Házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési időpontok:

2018. május 1. (kedd)

2018. május 15. (kedd)

2018. május 29. (kedd)

2018. június 12. (kedd)

2018. június 26. (kedd)

2018. július 10. (kedd)

2018. július 24. (kedd)

2018. augusztus 7. (kedd)

2018. augusztus 21. (kedd)

2018. szeptember 4. (kedd)

2018. szeptember 18. (kedd)

Zöldhulladék szállítási időpontok:

2018. május 15. (kedd)

2018. június 12. (kedd)

2018. június 25. (hétfő)

2018. július 10. (kedd)

2018. augusztus 7. (kedd)

2018. szeptember 4. (kedd)

2018. szeptember 17. (hétfő)KeresőKözterület-felügyelő munkakör - Sülysáp


Sülysápi Polgármesteri Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

 

Sülysápi Polgármesteri Hivatal

Hatósági Iroda

közterület-felügyelő

 

munkakör betöltésére.

 

A közszolgálati jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye:

Pest megye, Sülysáp Szent István tér 1.

 

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. számú melléklet 30. pontja szerinti közterület-felügyelői feladatkör

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A közterületek jogszerű használatának, a közterületen folytatott engedélyhez, illetve útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenység szabályszerűségének ellenőrzése. A közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabály által tiltott tevékenység megelőzése, megakadályozása, megszakítása, megszüntetése, illetve szankcionálása. Közreműködés a közterület, az épített és a természeti környezet védelmében. Közreműködés a társadalmi bűnmegelőzési feladatok megvalósításában, a közbiztonság és a közrend védelmében. Közreműködés az önkormányzati vagyon védelmében. Közreműködés a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának ellenőrzésében. Közreműködés állat-egészségügyi és ebrendészeti feladatok ellátásában. A mozgásában korlátozott személy parkolási igazolvány jogszerű használatának és birtoklásának ellenőrzése.

 

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény valamint a Közszolgálati Szabályzat (illetménykiegészítés: 20 %)  rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

−   Magyar állampolgárság

−   Cselekvőképesség

−   Büntetlen előélet

−   A következő szakképzettségek valamelyike:  

Az I. besorolási osztályban: Felsőoktatásban szerzett közszolgálati szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és közszolgálati másodfokú szakképesítés .

A II. besorolási osztályban: Közszolgálati középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és közszolgálati szakképesítés; vagy középiskolai végzettség és közterület-felügyelői vizsga.

(A szükséges szakképesítés vagy vizsga a munkába állást követően is megszerezhető, amennyiben azt a pályázó vállalja.)

−   B kategóriás jogosítvány

−   Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása

−   Egészségügyi alkalmasság

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

−   azonos munkakörben szerzett gyakorlat,

−   az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvényben meghatározott vizsga megléte.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

−   A 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti önéletrajz (kizárólag ez fogadható el);

−   Iskolai végzettséget/képesítést igazoló bizonyítvány/oklevél másolata;

−   Nyilatkozat a büntetlen előéletről (a pályázat benyújtásához elegendő a nyilatkozat, de a kinevezés feltétele a 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány benyújtása),

−   Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy kinevezés esetén a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz;

−   Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, valamint ahhoz, hogy a pályázati eljárásban résztvevő személyek a pályázati anyagot megismerhessék, abba betekinthessenek hozzájárul.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Tóth Krisztina jegyző nyújt a 06-29/635-435-ös telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

−   Postai úton vagy személyesen: Sülysápi Polgármesteri Hivatal 2241 Sülysáp, Szent István tér 1.

−   Elektronikus úton: jegyzo@sulysap.hu e-mail címre.

−   Kérjük a borítékon, illetve az elektronikus levél tárgyában feltüntetni pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot: S/2828-4/2017. valamint a munkakör megnevezését: közterület-felügyelő.

 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A kinevezésről személyes meghallgatást követően a jegyző dönt. Személyes meghallgatásra csak a benyújtott írásos pályázatuk alapján alkalmasnak ítélt jelöltek esetében kerül sor. A munkáltató a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. Kinevezés esetén 6 hónap próbaidő kerül kikötésre.

 

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. szeptember 8.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

www.sulysap.hu
Új hozzászólás

Hozzászólások Oldalanként