Gyorssegítség

Orvosi ügyelet: 16-08h, hétvégén, munkaszüneti és ünnepnapokon: +36(29)440-074

Önkéntes tűzoltók: +36(30)528-5493

Közvilágítás hibabejelentés: +36(40)200-817 E-mail

Csőtörés bejelentése: +36(70)902-6096

Csatorna hibabejelentés: +36(70)685-9322

Közterület-felügyelő :

TÁVÜSZ Kft. - szennyvízszippantás: +36(30)742-0341


Szelektív hulladékgyűjtés

Házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési időpontok:

október 3. (kedd)

október 17. (kedd)

október 31. (kedd)

november 14. (kedd)

november 28. (kedd)

december 12. (kedd)

december 26. (kedd)

Zöldhulladék szállítási időpontok:

október 3. (kedd)

október 17. (kedd)

október 31. (kedd)

november 14. (kedd)

november 28. (kedd)

december 26. (kedd)KeresőHatósági irodavezető munkakör - Sülysáp


Sülysápi Polgármesteri Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

 

Sülysápi Polgármesteri Hivatal
Hatósági Iroda

 

hatósági irodavezető

 

munkakör betöltésére

 

A Közszolgálati jogviszony időtartama:

−   Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

−   Teljes munkaidős

A vezetői megbízás időtartama:

−   A vezetői megbízás határozatlan időre szól

A munkavégzés helye:

−   Pest megye, 2241 Sülysáp, Szent István tér 1.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

−   1. melléklet 14. Hatósági feladatkör

Ellátandó feladatok:

−   A Sülysápi Polgármesteri Hivatal Hatósági Irodájának vezetése, az Iroda által elkészített iratok kiadmányozása,

−   a jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi, társasházak felügyeletével kapcsolatos, szabályszegési, illetőleg a mezőgazdasági földterületek forgalmához kapcsolódó ügyek intézése,

−   a jegyző helyettesítése.

Az irányítása alá tartozó személyek száma:

−   6 fő

A munkakörrel kapcsolatos egyéb lényeges információk:

−   A kinevezéskor 6 hónapos próbaidő kerül kikötésre.

Jogállás illetmény és juttatások:

−   A jogállásra, valamint az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény és a Sülysápi Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzatának (osztályvezetői besorolás, 20 % illetménykiegészítés) rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

−   magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet,

−   igazgatásszervezői vagy állam- és jogtudományi doktori képesítés vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképesítés,

−   legalább 2 év hatósági feladatkörben szerzett gyakorlat,

−   felhasználói szintű gyakorlat a számítógép-kezelésben és az MS Office irodai alkalmazások használatában,

−   vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalása.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

−   fényképes szakmai önéletrajz a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény 5. mellékletében foglalt adattartalommal (az önéletrajz kizárólag ebben a formában nyújtható be!),

−   végzettséget, képesítést tanúsító okiratok másolata,

−   nyilatkozat büntetlen előéletről (kinevezés esetén 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvánnyal kell igazolni),

−   nyilatkozat vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról,

−   nyilatkozatban való hozzájárulás, hogy a pályázatban foglalt személyes adatokat a döntésben érintettek megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

−   A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje:

−   2017. augusztus 17.

A pályázat benyújtásának módja:

−        Postai úton vagy személyesen a Sülysápi Polgármesteri Hivatal 2241 Sülysáp, Szent István tér 1. címen vagy

−        elektronikus úton a jegyzo@sulysap.hu e-mailcímre megküldve.

−        Kérjük a borítékon, illetve az üzenet tárgyában feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot: S/3458-8/2017 és a munkakör megnevezését: hatósági irodavezető.

A pályázat elbírálásának módja:

−        A munkakör betöltéséről személyes meghallgatást követően a jegyző dönt a polgármester egyetértésével. Személyes meghallgatásra csak a benyújtott pályázati anyaguk alapján alkalmasnak ítélt jelöltek esetében kerül sor.

A pályázat elbírálásának határideje:

−   2017. augusztus 28.

−   A pályázattal kapcsolatosan további információt dr. Tóth Krisztina jegyző nyújt a 06-29/635-435 telefonszámon vagy a jegyzo@sulysap.hu e-mailcímen.

A pályázati kiírás közzétételének helye:

−        Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal állásportálja (https://kozigallas.gov.hu)

−        Sülysáp Város honlapja (www.sulysap.hu)
Új hozzászólás

Hozzászólások Oldalanként