Gyorssegítség

Orvosi ügyelet: 16-08h, hétvégén, munkaszüneti és ünnepnapokon: +36(29)440-074

Önkéntes tűzoltók: +36(30)528-5493

Közvilágítás hibabejelentés:

Telefonon: +36(29)635-435 (Hivatali időben, azaz Hétfőn 08:00-18:00, Kedden - Szerdán - Csütörtökön 08:00-16:00, Pénteken 08:00-14:00)

Internetes hibabejelentő felület elérhetősége, ahol online bejelenthető a közvilágítási hiba:

https://kozvilhiba.hu/hibabejelentes


TRV Zrt. hibabejelentő (víz, szennyvíz): +36(80)205-157

Közterület-felügyelet: +36(30)725-91-22


Szelektív hulladékgyűjtés

Házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési időpontok:

2018. május 1. (kedd)

2018. május 15. (kedd)

2018. május 29. (kedd)

2018. június 12. (kedd)

2018. június 26. (kedd)

2018. július 10. (kedd)

2018. július 24. (kedd)

2018. augusztus 7. (kedd)

2018. augusztus 21. (kedd)

2018. szeptember 4. (kedd)

2018. szeptember 18. (kedd)

Zöldhulladék szállítási időpontok:

2018. május 15. (kedd)

2018. június 12. (kedd)

2018. június 25. (hétfő)

2018. július 10. (kedd)

2018. augusztus 7. (kedd)

2018. szeptember 4. (kedd)

2018. szeptember 17. (hétfő)KeresőHatósági irodavezető munkakör - Sülysáp


Sülysápi Polgármesteri Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

 

Sülysápi Polgármesteri Hivatal
Hatósági Iroda

 

hatósági irodavezető

 

munkakör betöltésére

 

A Közszolgálati jogviszony időtartama:

−   Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

−   Teljes munkaidős

A vezetői megbízás időtartama:

−   A vezetői megbízás határozatlan időre szól

A munkavégzés helye:

−   Pest megye, 2241 Sülysáp, Szent István tér 1.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

−   1. melléklet 14. Hatósági feladatkör

Ellátandó feladatok:

−   A Sülysápi Polgármesteri Hivatal Hatósági Irodájának vezetése, az Iroda által elkészített iratok kiadmányozása,

−   a jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi, társasházak felügyeletével kapcsolatos, szabályszegési, illetőleg a mezőgazdasági földterületek forgalmához kapcsolódó ügyek intézése,

−   a jegyző helyettesítése.

Az irányítása alá tartozó személyek száma:

−   6 fő

A munkakörrel kapcsolatos egyéb lényeges információk:

−   A kinevezéskor 6 hónapos próbaidő kerül kikötésre.

Jogállás illetmény és juttatások:

−   A jogállásra, valamint az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény és a Sülysápi Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzatának (osztályvezetői besorolás, 20 % illetménykiegészítés) rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

−   magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet,

−   igazgatásszervezői vagy állam- és jogtudományi doktori képesítés vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképesítés,

−   legalább 2 év hatósági feladatkörben szerzett gyakorlat,

−   felhasználói szintű gyakorlat a számítógép-kezelésben és az MS Office irodai alkalmazások használatában,

−   vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalása.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

−   fényképes szakmai önéletrajz a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény 5. mellékletében foglalt adattartalommal (az önéletrajz kizárólag ebben a formában nyújtható be!),

−   végzettséget, képesítést tanúsító okiratok másolata,

−   nyilatkozat büntetlen előéletről (kinevezés esetén 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvánnyal kell igazolni),

−   nyilatkozat vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról,

−   nyilatkozatban való hozzájárulás, hogy a pályázatban foglalt személyes adatokat a döntésben érintettek megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

−   A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje:

−   2017. augusztus 17.

A pályázat benyújtásának módja:

−        Postai úton vagy személyesen a Sülysápi Polgármesteri Hivatal 2241 Sülysáp, Szent István tér 1. címen vagy

−        elektronikus úton a jegyzo@sulysap.hu e-mailcímre megküldve.

−        Kérjük a borítékon, illetve az üzenet tárgyában feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot: S/3458-8/2017 és a munkakör megnevezését: hatósági irodavezető.

A pályázat elbírálásának módja:

−        A munkakör betöltéséről személyes meghallgatást követően a jegyző dönt a polgármester egyetértésével. Személyes meghallgatásra csak a benyújtott pályázati anyaguk alapján alkalmasnak ítélt jelöltek esetében kerül sor.

A pályázat elbírálásának határideje:

−   2017. augusztus 28.

−   A pályázattal kapcsolatosan további információt dr. Tóth Krisztina jegyző nyújt a 06-29/635-435 telefonszámon vagy a jegyzo@sulysap.hu e-mailcímen.

A pályázati kiírás közzétételének helye:

−        Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal állásportálja (https://kozigallas.gov.hu)

−        Sülysáp Város honlapja (www.sulysap.hu)
Új hozzászólás

Hozzászólások Oldalanként