Gyorssegítség

Orvosi ügyelet: 16-08h, hétvégén, munkaszüneti és ünnepnapokon: +36(29)440-074

Önkéntes tűzoltók: +36(30)528-5493

Közvilágítás hibabejelentés:

Telefonon: +36(29)635-449 (Hivatali időben, azaz Hétfőn 08:00-18:00, Kedden - Szerdán - Csütörtökön 08:00-16:00, Pénteken 08:00-14:00)

Internetes hibabejelentő felület elérhetősége, ahol online bejelenthető a közvilágítási hiba:

https://kozvilhiba.hu/hibabejelentes


TRV Zrt. hibabejelentő (víz, szennyvíz): +36(80)205-157

Közterület-felügyelet: +36(30)725-91-22


Szelektív hulladékgyűjtés

Házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési időpontok:

2018. október 2. (kedd)

2018. október 16. (kedd)

2018. október 30. (kedd)

2018. november 13. (kedd)

2018. november 27. (kedd)

2018. december 11. (kedd)

2018. december 25. (kedd)

Zöldhulladék szállítási időpontok:

2018. október 2. (kedd)

2018. október 15. (hétfő)

2018. október 30. (kedd)

2018. november 12. (hétfő)

2018. november 27. (kedd)

2018. december 25. (kedd)KeresőKözterület-felügyelő munkakör - Sülysáp


Sülysápi Polgármesteri Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

 

Sülysápi Polgármesteri Hivatal

Hatósági Iroda

közterület-felügyelő

 

munkakör betöltésére.

 

A közszolgálati jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye:

Pest megye, Sülysáp Szent István tér 1.

 

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. számú melléklet 30. pontja szerinti közterület-felügyelői feladatkör

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A közterületek jogszerű használatának, a közterületen folytatott engedélyhez, illetve útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenység szabályszerűségének ellenőrzése. A közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabály által tiltott tevékenység megelőzése, megakadályozása, megszakítása, megszüntetése, illetve szankcionálása. Közreműködés a közterület, az épített és a természeti környezet védelmében. Közreműködés a társadalmi bűnmegelőzési feladatok megvalósításában, a közbiztonság és a közrend védelmében. Közreműködés az önkormányzati vagyon védelmében. Közreműködés a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának ellenőrzésében. Közreműködés állat-egészségügyi és ebrendészeti feladatok ellátásában. A mozgásában korlátozott személy parkolási igazolvány jogszerű használatának és birtoklásának ellenőrzése.

 

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény valamint a Közszolgálati Szabályzat (illetménykiegészítés: 20 %)  rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

−   Magyar állampolgárság

−   Cselekvőképesség

−   Büntetlen előélet

−   A következő szakképzettségek valamelyike:  

Az I. besorolási osztályban: Felsőoktatásban szerzett közszolgálati szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és közszolgálati másodfokú szakképesítés .

A II. besorolási osztályban: Közszolgálati középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és közszolgálati szakképesítés; vagy középiskolai végzettség és közterület-felügyelői vizsga.

−   B kategóriás jogosítvány

−   Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása

−   Egészségügyi alkalmasság

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

−   azonos munkakörben szerzett gyakorlat,

−   az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvényben meghatározott vizsga megléte.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

−   A 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti önéletrajz (kizárólag ez fogadható el);

−   Iskolai végzettséget/képesítést igazoló bizonyítvány/oklevél másolata;

−   Nyilatkozat a büntetlen előéletről (a pályázat benyújtásához elegendő a nyilatkozat, de a kinevezés feltétele a 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány benyújtása),

−   Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy kinevezés esetén a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz;

−   Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, valamint ahhoz, hogy a pályázati eljárásban résztvevő személyek a pályázati anyagot megismerhessék, abba betekinthessenek hozzájárul.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. május 26.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Matota Kornél hatósági irodavezető nyújt a 06-29/635-444 telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

−   Postai úton vagy személyesen: Sülysápi Polgármesteri Hivatal 2241 Sülysáp, Szent István tér 1.

−   Elektronikus úton: jegyzo@sulysap.hu e-mail címre.

−   Kérjük a borítékon, illetve az elektronikus levél tárgyában feltüntetni pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot: S/4769-3/2017. valamint a munkakör megnevezését: közterület-felügyelő.

 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A kinevezésről személyes meghallgatást követően a jegyző dönt. Személyes meghallgatásra csak a benyújtott írásos pályázatuk alapján alkalmasnak ítélt jelöltek esetében kerül sor. A munkáltató a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. Kinevezés esetén 6 hónap próbaidő kerül kikötésre.

 

A szükséges szakképesítés vagy vizsga a munkába állást követően is megszerezhető, amennyiben azt a pályázó vállalja.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. május 31.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

www.sulysap.hu
Új hozzászólás

Hozzászólások Oldalanként