Gyorssegítség

Orvosi ügyelet: 16-08h, hétvégén, munkaszüneti és ünnepnapokon: +36(29)440-074

Önkéntes tűzoltók: +36(30)528-5493

Közvilágítás hibabejelentés:

Telefonon: +36(29)635-449 (Hivatali időben, azaz Hétfőn 08:00-18:00, Kedden - Szerdán - Csütörtökön 08:00-16:00, Pénteken 08:00-14:00)

Internetes hibabejelentő felület elérhetősége, ahol online bejelenthető a közvilágítási hiba:

https://kozvilhiba.hu/hibabejelentes


TRV Zrt. hibabejelentő (víz, szennyvíz): +36(80)205-157

Közterület-felügyelet: +36(30)725-91-22


Szelektív hulladékgyűjtés

Házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési időpontok:

2018. október 2. (kedd)

2018. október 16. (kedd)

2018. október 30. (kedd)

2018. november 13. (kedd)

2018. november 27. (kedd)

2018. december 11. (kedd)

2018. december 25. (kedd)

Zöldhulladék szállítási időpontok:

2018. október 2. (kedd)

2018. október 15. (hétfő)

2018. október 30. (kedd)

2018. november 12. (hétfő)

2018. november 27. (kedd)

2018. december 25. (kedd)KeresőAnyakönyvvezető munkakör - Sülysáp


Sülysápi Polgármesteri Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

 

anyakönyvvezető

 

munkakör betöltésére

 

 

A közszolgálati jogviszony időtartama:

–       Határozatlan idejű

Foglalkoztatás jellege:

–       Teljes munkaidős.

A munkavégzés helye:

–       Pest megye, 2241 Sülysáp, Szent István tér 1.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

–       1. melléklet 25. Anyakönyvi feladatkör

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

–       Sülysáp városra kiterjedő illetékességgel az anyakönyvi igazgatási, a személyi adat- és lakcím-nyilvántartási feladat- és hatáskörök ellátása, központi címregiszter kialakításával kapcsolatos feladatok ellátása, választásban, népszavazásban való közreműködés.

A munkakörrel kapcsolatos egyéb lényeges információk:

–       A kinevezéskor 6 hónapos próbaidő kerül kikötésre.

Illetmény és juttatások:

–       Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény és a Közszolgálati Szabályzat rendelkezései (az illetménykiegészítés mértéke 20 %) az irányadók.

Pályázati feltételek:

–       A köztisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Kormányrendelet 1. sz. melléklete szerinti: I. besorolási osztályban: felsőoktatásban szerzett igazgatásszervező, közigazgatás-szervező szakképzettség és anyakönyvi szakvizsga; vagy felsőoktatásban szerzett közszolgálati szakképzettség, valamint az állam- és jogtudományi képzési területen szerzett szakképzettség és anyakönyvi szakvizsga. II. besorolási osztályban: érettségi végzettség és anyakönyvi szakvizsga.

–       irodai alkalmazások (word, excel, internet, outlook) felhasználói szintű ismerete

–       magyar állampolgárság

–       cselekvőképesség

–       büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

–       EAK anyakönyvi rendszer ismerete

–       közigazgatásban – különösen hasonló munkakörben – szerzett gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

–       fényképes szakmai önéletrajz a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény 5. sz. mellékletében foglalt adattartalommal (az önéletrajz kizárólag ebben a formában fogadható el!),

–       végzettséget, képesítést tanúsító okiratok másolata,

–       nyilatkozat büntetlen előéletről (kinevezés esetén 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvánnyal kell igazolni),

–       nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tétel vállalásáról,

–       nyilatkozatban való hozzájárulás, hogy a pályázatban foglalt személyes adatokat a döntésben érintettek megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

–       A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje:

–       2017. május 26.

A pályázat elbírálásának módja:

–       A pályázatokról a Sülysápi Polgármesteri Hivatal Jegyzője dönt. Személyes meghallgatásra csak a benyújtott írásos pályázatuk alapján alkalmasnak ítélt jelöltek esetében kerül sor.

A pályázat elbírálásának határideje:

–       2017. május 31.

A pályázat benyújtásának módja:

–       Postai úton vagy személyesen a Sülysápi Polgármesteri Hivatal 2241 Sülysáp, Szent István tér 1. címen,

–       elektronikus úton a jegyzo@sulysap.hu e-mailcímre megküldve.

–       Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: S/ 2258-5/2017.  és a munkakör megnevezését: anyakönyvvezető

A pályázattal kapcsolatosan további információt nyújt:

–       Szabóné Misinszki Hajnalka humánerőforrás ügyintéző a 06-29/635-443 telefonszámon.

A pályázati kiírás további közzétételének helye:

–       Sülysáp Város Honlapja (www.sulysap.hu)
Új hozzászólás

Hozzászólások Oldalanként