Gyorssegítség

Orvosi ügyelet: 16-08h, hétvégén, munkaszüneti és ünnepnapokon: +36(29)440-074

Önkéntes tűzoltók: +36(30)528-5493

Közvilágítás hibabejelentés:

Telefonon: +36(29)635-435 (Hivatali időben, azaz Hétfőn 08:00-18:00, Kedden - Szerdán - Csütörtökön 08:00-16:00, Pénteken 08:00-14:00)

Internetes hibabejelentő felület elérhetősége, ahol online bejelenthető a közvilágítási hiba:

https://kozvilhiba.hu/hibabejelentes


TRV Zrt. hibabejelentő (víz, szennyvíz): +36(80)205-157

Közterület-felügyelet: +36(30)725-91-22


Szelektív hulladékgyűjtés

Házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési időpontok:

2018. május 1. (kedd)

2018. május 15. (kedd)

2018. május 29. (kedd)

2018. június 12. (kedd)

2018. június 26. (kedd)

2018. július 10. (kedd)

2018. július 24. (kedd)

2018. augusztus 7. (kedd)

2018. augusztus 21. (kedd)

2018. szeptember 4. (kedd)

2018. szeptember 18. (kedd)

Zöldhulladék szállítási időpontok:

2018. május 15. (kedd)

2018. június 12. (kedd)

2018. június 25. (hétfő)

2018. július 10. (kedd)

2018. augusztus 7. (kedd)

2018. szeptember 4. (kedd)

2018. szeptember 17. (hétfő)KeresőAnyakönyvvezető munkakör - Sülysáp


Sülysápi Polgármesteri Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

 

anyakönyvvezető

 

munkakör betöltésére

 

 

A közszolgálati jogviszony időtartama:

–       Határozatlan idejű

Foglalkoztatás jellege:

–       Teljes munkaidős.

A munkavégzés helye:

–       Pest megye, 2241 Sülysáp, Szent István tér 1.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

–       1. melléklet 25. Anyakönyvi feladatkör

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

–       Sülysáp városra kiterjedő illetékességgel az anyakönyvi igazgatási, a személyi adat- és lakcím-nyilvántartási feladat- és hatáskörök ellátása, központi címregiszter kialakításával kapcsolatos feladatok ellátása, választásban, népszavazásban való közreműködés.

A munkakörrel kapcsolatos egyéb lényeges információk:

–       A kinevezéskor 6 hónapos próbaidő kerül kikötésre.

Illetmény és juttatások:

–       Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény és a Közszolgálati Szabályzat rendelkezései (az illetménykiegészítés mértéke 20 %) az irányadók.

Pályázati feltételek:

–       A köztisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Kormányrendelet 1. sz. melléklete szerinti: I. besorolási osztályban: felsőoktatásban szerzett igazgatásszervező, közigazgatás-szervező szakképzettség és anyakönyvi szakvizsga; vagy felsőoktatásban szerzett közszolgálati szakképzettség, valamint az állam- és jogtudományi képzési területen szerzett szakképzettség és anyakönyvi szakvizsga. II. besorolási osztályban: érettségi végzettség és anyakönyvi szakvizsga.

–       irodai alkalmazások (word, excel, internet, outlook) felhasználói szintű ismerete

–       magyar állampolgárság

–       cselekvőképesség

–       büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

–       EAK anyakönyvi rendszer ismerete

–       közigazgatásban – különösen hasonló munkakörben – szerzett gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

–       fényképes szakmai önéletrajz a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény 5. sz. mellékletében foglalt adattartalommal (az önéletrajz kizárólag ebben a formában fogadható el!),

–       végzettséget, képesítést tanúsító okiratok másolata,

–       nyilatkozat büntetlen előéletről (kinevezés esetén 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvánnyal kell igazolni),

–       nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tétel vállalásáról,

–       nyilatkozatban való hozzájárulás, hogy a pályázatban foglalt személyes adatokat a döntésben érintettek megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

–       A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje:

–       2017. május 26.

A pályázat elbírálásának módja:

–       A pályázatokról a Sülysápi Polgármesteri Hivatal Jegyzője dönt. Személyes meghallgatásra csak a benyújtott írásos pályázatuk alapján alkalmasnak ítélt jelöltek esetében kerül sor.

A pályázat elbírálásának határideje:

–       2017. május 31.

A pályázat benyújtásának módja:

–       Postai úton vagy személyesen a Sülysápi Polgármesteri Hivatal 2241 Sülysáp, Szent István tér 1. címen,

–       elektronikus úton a jegyzo@sulysap.hu e-mailcímre megküldve.

–       Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: S/ 2258-5/2017.  és a munkakör megnevezését: anyakönyvvezető

A pályázattal kapcsolatosan további információt nyújt:

–       Szabóné Misinszki Hajnalka humánerőforrás ügyintéző a 06-29/635-443 telefonszámon.

A pályázati kiírás további közzétételének helye:

–       Sülysáp Város Honlapja (www.sulysap.hu)
Új hozzászólás

Hozzászólások Oldalanként