Gyorssegítség

Orvosi ügyelet: 16-08h, hétvégén, munkaszüneti és ünnepnapokon: +36(29)440-074

Önkéntes tűzoltók: +36(30)528-5493

Közvilágítás hibabejelentés:

Telefonon: +36(29)635-435 (Hivatali időben, azaz Hétfőn 08:00-18:00, Kedden - Szerdán - Csütörtökön 08:00-16:00, Pénteken 08:00-14:00)

Internetes hibabejelentő felület elérhetősége, ahol online bejelenthető a közvilágítási hiba:

https://kozvilhiba.hu/hibabejelentes


TRV Zrt. hibabejelentő (víz, szennyvíz): +36(80)205-157

Közterület-felügyelet: +36(30)725-91-22


Szelektív hulladékgyűjtés

Házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési időpontok:

2018. május 1. (kedd)

2018. május 15. (kedd)

2018. május 29. (kedd)

2018. június 12. (kedd)

2018. június 26. (kedd)

2018. július 10. (kedd)

2018. július 24. (kedd)

2018. augusztus 7. (kedd)

2018. augusztus 21. (kedd)

2018. szeptember 4. (kedd)

2018. szeptember 18. (kedd)

Zöldhulladék szállítási időpontok:

2018. május 15. (kedd)

2018. június 12. (kedd)

2018. június 25. (hétfő)

2018. július 10. (kedd)

2018. augusztus 7. (kedd)

2018. szeptember 4. (kedd)

2018. szeptember 17. (hétfő)KeresőRészletes tájékoztató az új hulladékszállítási rendről

Tisztelt Ingatlanhasználó!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy Sülysáp városban a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást határozott idejű szerződéssel

2016. szeptember 1-től a VERTIKÁL NONPROFIT ZRT. látja el.
A hulladékok begyűjtését és szállítását alvállalkozóként a Kunépszolg Kft. (2340 Kiskunlacháza, Völgyi dűlő 165.) végzi. Szállítással kapcsolatos bejelentés, információkérés: 24/535-535.

 

A háztartási szilárd hulladékszállítás napja 2016. 09. 05.-től az eddig megszokott csütörtöki napról SZERDAI napra kerül áthelyezésre!    

Az első szállítási nap:  2016. 09. 07.

 

Kérjük Önöket, hogy a megszokott rend szerint helyezzék ki hulladékaikat az ingatlan előtti útszélre, legkésőbb reggel 7.00 óráig.

 

Az előző szolgáltató, az ÖKOVÍZ Kft. többlethulladék gyűjtő zsákját 2016. október 31.-ig elszállítjuk.

Ezt követően szabvány edényben és a Vertikál Nonprofit Zrt. emblémájával ellátott többlethulladékos zsákjában kihelyezett szilárd háztartási hulladékot szállítjuk el!

 

Havonta egy alkalommal, a hónap második keddi napján biztosítjuk a szelektív hulladékok (műanyag, papír és fém, csomagolási hulladék) elkülönített, házhoz menő begyűjtését és elszállítását. A szelektív hulladékok gyűjtéséhez a kihelyezett mennyiséggel megegyező emblémás cserezsákot a szállítás napján biztosítunk, azonban ezen felül is korlátlan mennyiségben, bármilyen áttetsző zsákban kihelyezhetők a hulladékok. FIGYELEM! - ÜVEGHULLADÉKOT (színes és fehér üvegeket stb.) TILOS a szelektív gyűjtésre kihelyezni! Az üveg hulladék gyűjtésére szolgáló 1 db 1.1 m³ konténer 2241 Sülysáp Szent István tér 17/c. szám alatt kerül kihelyezésre.

Csomagolási hulladékszállítási időpontok:

szeptember 13., ; október 11., ; november 08., ; december 13.

 

Társaságunk szeptember 1. és november 30. között kéthetenkénti alkalommal a mellékelt táblázatban feltüntetett keddi napokon elvégzi a zöld hulladék zsákos begyűjtését. A hulladékok gyűjtéséhez alkalmanként és ingatlanonként 1 db biológiailag lebomló gyűjtőzsákot biztosítunk, melyet az első gyűjtést megelőzően az ügyfelek részére eljuttatunk, majd 1db. cserezsákot a szállítás napján. A zöld hulladékot a kereskedelemben is kapható biológiailag lebomló zsákokban korlátlan mennyiségben elszállítjuk. A zöld hulladék kihelyezhető még szabványos gyűjtőedényben (kukában) ömlesztve, azonban ebben az esetben kérjük az edényre ráírni, hogy „Zöld hulladék”. Az „ág” típusú zöldet max. 70 cm hosszúságra darabolva, kötegelve kérjük kihelyezni, a szállítás napján legkésőbb reggel 07 óráig.

Zöld szállítási időpontok:

szeptember 06., 20., ; október 04., 18., ; november 01., 15., 29.

 

A lomtalanítást évente ingatlanonként egy alkalommal házhoz menő rendszerrel végezzük el, amely december 31-ig igényelhető. A lomtalanítás e módon történő elvégzése a lakosság számára is kényelmes, figyelembe véve, hogy nem kell egy meghatározott időponthoz igazodni, telefonon (24/535-535), vagy e-mailen is lehetőséget biztosítunk az időpont egyeztetésére. Lomtalanítás alkalmával a háztartásban feleslegessé vált használati tárgyakat, eszközöket, bútorokat szállítjuk el.

A nagydarabos lom (pl. bútor) kivételével a kisebb méretű anyagok a hatékonyabb elszállítás és szétszóródás megakadályozása érdekében kizárólag bezsákolva, kötegelve kerülnek elszállításra.

 

Nem tartoznak a lomtalanítás körébe, így nem kerülnek elszállításra:

  • gally, salak, trágya, szalma, egyéb növényi és állati hulladék, építési hulladék, egyéb ipari hulladék;
  • veszélyes elektromos, elektronikai készülékek (pl. TV-készülék, hűtőgép…);
  • veszélyes hulladékok, gumiabroncs, akkumulátor, festékes dobozok…;
  • heti szállítás körébe tartozó háztartási, valamint termelési tevékenységből származó hulladék.

Az ügyfélszolgálati rendszer keretében a problémák, panaszok, észrevételek megoldására a VERTIKÁL Nonprofit Zrt., a központi ügyintézési helyén (Polgárdi, Szabadság u. 26.), valamint telefonos és internetes kapcsolattartással (tel.:22/576-070, fax. 22-576-071, honlap: www.vertikalzrt.hu; e-mail: penzugy@vertikalrt.hu) állunk a fogyasztók rendelkezésére a hét öt napján.


Központi ügyintézés helyén: Hétfő, Kedd, Csütörtök: 07.00 – 16.00; Szerda: 07.00 – 19.00; Péntek: 07.00 – 13.00 óra között tudják elérni kollégáinkat. Telefonon történő megkeresés esetén az ügyfélszám hiányáig a 2. mellék tárcsázása szükséges, azt követően pedig az 1. mellék tárcsázható.

 

A település ingatlanhasználói által igénybe vehető, kihelyezett ügyfélszolgálati helyünk Wass Albert Művelődési Központ és Könyvtár Sülysáp, Szent István tér 7. szám alatt minden héten csütörtökön 16:00 és 18:00 óra közötti nyitva tartással érhető el. A kihelyezett ügyfélszolgálatunkon adatváltozás, szüneteltetés, megszüntetés, új igény bejelentési ügyeiket intézhetik, és a többlethulladék gyűjtő zsákot a számlafizető ingatlanhasználó, vagy meghatalmazottja aláírással átveheti, a helyszínen fizetni nem lehet, a közszolgáltatást az NHKV Zrt fogja utólagosan számlázni..

 

Közszolgáltatási díj mértéke

A hulladékról szóló 2012.évi CLXXXV. törvény 91 §.-a  értelmében a természetes személy ingatlanhasználó részére kiállított számlában meghatározott hulladékgazdálkodási közszolgáltatásért fizetendő szolgáltatási egységre jutó összeg nem haladhatja meg, a települési önkormányzat rendeletében megállapított, 2012. április 14. napján alkalmazott díj legfeljebb 4,2 %-kal megemelt összegének a 90 %-át. Fenti szabályozásnak megfelelve 2016.12.31-ig minden természetes ingatlanhasználó számára biztosítjuk a 10%-os rezsicsökkentést. A települési hulladékszállítási közszolgáltatás igénybe vétele a hatályos jogszabályok szerint kötelező. A számlát a díjbeszedésre jogosult NHKV Zrt. 2016. évben havonta állítja ki.

 

Díjak természetes személyek, intézmények részére (rezsicsökkentett)

60 literes edényzet                                                       998,4 Ft+Áfa/hó

80 literes edényzet                                                       1331,2 Ft+Áfa/hó

110 literes edényzet                                                     1830,4 Ft+Áfa/hó

120 literes edényzet                                                     1996,8 Ft+Áfa/hó

240 literes edényzet                                                     3993,6 Ft+Áfa/hó

1100 literes edényzet                                                   18304 Ft+Áfa/hó

Többlethulladék gyűjtő zsák*                                    440,76 Ft+Áfa/zsák

 

A nem természetes személy igénybevevőnek (jogi személyek, vállalkozások, üzletek, stb.) az új közszolgáltatóval hulladékszállítási szerződést kell kötnie. A szerződéskötést az alábbi ügyintézőnél és elérhetőségen kezdeményezhetik: Parragné Hajdú Gyöngyi +36-22-576-070.

 

Díjak nem természetes személyek részére:

60 literes edényzet                                                       1110,2 Ft+Áfa/hó

80 literes edényzet                                                       1480,3 Ft+Áfa/hó                                                

110 literes edényzet                                                     2035,4 Ft+Áfa/hó

120 literes edényzet                                                     2220,4 Ft+Áfa/hó

240 literes edényzet                                                     4440,8 Ft+Áfa/hó

1100 literes edényzet                                                   20353,7 Ft+Áfa/hó

Többlethulladék gyűjtő zsák*                                    489,74 Ft+Áfa/zsák

 

 

 

Polgárdi, 2016. augusztus 29.

       

 

Tisztelettel:

 

 

    

Sülysáp Város

Önkormányzata

 

 

VERTIKÁL

KÖZSZOLGÁLTATÓ NONPROFIT ZRT.


2016-09-09 12:43
Új hozzászólás

Hozzászólások Oldalanként