Gyorssegítség

Orvosi ügyelet: 
+36(29)440-074
(munkanapokon 6:00-8:00, hétvégén, munkaszüneti és ünnepnapokon)

Önkéntes tűzoltók:
+36(30)528-5493

Közvilágítás:
Online hibabajelentő
Telefonon: +36(29)635-449 (Hivatali időben, azaz Hétfőn 08:00-18:00, Kedden - Szerdán - Csütörtökön 08:00-16:00, Pénteken 08:00-14:00)

Víz- és csatornaszolgáltatás:
TRV Zrt. hibabejelentő
: +36(80)205-157

Kerti avar égetése

Avart, kerti hulladékot égetni kizárólag a március 15. és május 31., valamint a szeptember 1. és november 15. közötti időszakokban, pénteki napokon 8 órától 19 óráig szabad. Hétvégén és ünnepnapokon, valamint az általános tűzgyújtási tilalom idején az égetés tilos.Szelektív hulladékgyűjtés

Házhoz menő csomagolási- és zöldhulladék 2020. évi szállítási rend:


Fenyőfa gyűjtés:

2020. január 7. (kedd) és január 25. (szombat)


Házhoz menő csomagolási (szelektív) hulladékgyűjtési időpontok:

2020. január 7. és 21. (keddi napokon)

2020. február 4. és 18. (keddi napokon)

2020. március 3., 17. és 31. (keddi napokon)

2020. április 14. és 28. (keddi napokon)

2020. május 18. (hétfő)

2020. június 15. (hétfő)

2020. július 13. (hétfő)

2020. augusztus 10. (hétfő)

2020. szeptember 7. (hétfő)

2020. október 13. (kedd)

2020. október 27. (kedd)

2020. november 10. (kedd)

2020. november 10. (kedd)

2020. december 8. (kedd)

2020. december 22. (kedd)

 

Házhoz menő zöldhulladék gyűjtés:

2020. január 7. (kedd)

2020. február 4. (kedd)

2020. március 3. és 31. (keddi napokon)

2020. április 18. (szombat) és 28. (kedd)

2020. május 26. (kedd)

2020. június 23. (kedd)

2020. július 21. (kedd)

2020. augusztus 18. (kedd)

2020. szeptember 15. (kedd)

2020. október 3. (szombat)

2020. október 13. (kedd)

2020. október 31. (szombat)

2020. november 10. (kedd)

2020. november 28. (szombat)KeresőBaptista Közösség


Gyülekezetünk a Magyarországi Baptista Egyház tagja, amely történelmi kisegyházként él hazánkban.
Az elsõ baptista gyülekezet 1612-ben, Londonban alakult meg.
Magyarországon 1846 óta élnek baptisták. Világszerte közel 100 millió ember tartozik a közösséghez. Az egyik legdinamikusabban növekvõ keresztyén felekezet a világon.


A Magyarországi Baptista Egyház központjának címe: 
MBE 1068 Budapest Benczúr u. 31. 
Tel: 06-1-352-9993
Fax: 06-1-352-9707
E-mail: baptist.convention@mail.datanet.hu  
Internet cím: www.baptist.hu

 

Sülysápi Baptista Gyülekezet rövid története dióhéjban.

Budapest irányából a 31-es főúton haladva, az út jobb oldalán találjuk a házak között szerényen megbújó Baptista imaházat. Semmi hivalkodó nincs rajta, csak a falon lévő kereszt és egy kis márványtábla „BAPTISTA IMAHÁZ” felirattal jelzi, hogy az épület funkciója eltér a környező házakétól.

Sülysápi Baptista Gyülekezet története 1903-tól kezdődik. Elbeszélésekből hallottuk, hogy Tápiósülyben a Szilvafasori, azóta megszűnt laktanyában szolgálatot teljesítő baptista katona Jézus Krisztusról, mint megváltóról való bizonyságtétele után lettek az első megtérők, akik hitükről bizonyságot téve ősi keresztény forma szerint bemerítkeztek, majd megalapították a helyi gyülekezeti közösséget.

Kezdeti időkben a Rákoscsabai, majd a Rákoshegyi Baptista gyülekezet körzete volt gyülekezetünk. Több mint egy évtizedig Cseri Kálmán rákoshegyi lelkész látta el a körzet pásztorolását, majd 1959-től Szebeni Olivér rákoshegyi lelkész.

1959-ben a Tápiósülyi Gyülekezet taglétszáma 45 fő, a hozzátartozó körzeti állomásokon: Szentmártonkátán 21, Tápiószelén 5, Újszászon 6, Zagyvarékason pedig 4 fő volt a taglétszám. Újabb és újabb megtérők gyarapították a körzet létszámát, hamarosan a körzet úrvacsorázó taglétszáma 99 főre emelkedett.

Ruscsák György lelkipásztor testvér 1961 nyarán kezdte a körzet tényleges irányítását, szolgálati lakását Szentmártonkátán vette a körzet testvérisége. A megfeszített és feltámadott Jézus Krisztust prédikálta, vonattal és gyalog járta a nagy területű körzet testvériségét. Jó szót, vigasztalást vitt a betegeknek, lélekben megfáradottaknak.

1962-ben a körzet létszáma 90 fő. Kovács István egykori ifjúsági vezető javaslatára megalakult az összevont körzeti zenekar, mely segített abban, hogy a fiatalok jobban megismerjék egymást.

Ruscsák György 21 évig látta el lelkipásztori feladatát, 1982 májusában nyugdíjba vonult.

Utódjára nem sokat kellett várni, a következő hónaptól Jóföldi Gábor lelkipásztor vette át a körzet vezetését, aki már az időközben megépült szolgálati lakásba költözhetett népes családjával. Mindössze másfél évi szolgálat után Tóka Gyula lett a lelkipásztor, aki 4 évig végezte odaadóan a testvériség látogatását.

1988 áprilisában Fortin László lelkipásztor váltja fel. Az ő ideje alatt történik meg Magyarországon a rendszerváltás. Ekkor a gyülekezetek új missziós stratégiákat kerestek.

1994 tavaszán került sor Fortin László távozására a körzetből. Az ügyintézői feladatot Mónus Dániel nyugalmazott lelkipásztor látta el. Az ő ideje alatt folytatódott a körzetben a missziós tevékenység, Sülysápon rendszeres ruhaakciókat szervezett a Dorcas alapítványon keresztül.

1995-ben került sor újabb őrségváltásra, 1995. szeptemberében került sor, amikor Nagy Sándor ötödéves teológiai hallgatót hívta meg a körzet lelkipásztorának. Beiktatására 1996 szeptemberében került sor. Fiatalos lendülettel állt a körzet testvériségének élére. Feleséget is itt talált magának a gyülekezetben, Berla Kornélia személyében. Sorra szervezte a missziós alkalmakat. Szentmártonkátán egyhetes sátoros missziót szervezett azon a telken, ahol később az új, a kor színvonalának megfelelő imaház épült. Szentmártonkátán iskolások hitoktatását is végezte, A falu közösségének aktuális témákból színvonalas előadásokat tartott, lelkes fiatalokból álló ifjúsági csoportot vezetett.

Hét évi szolgálat után meghívták más körzet pásztorának.

Az új pásztort Lukács Gyula személyében vezette hozzánk Urunk, hogy lelkünk épülésén, fejlődésén rajta keresztül munkálkodjon.

Minden évben örömmel veszünk részt az ökomenikus istentiszteleteken, ahol a községünk minden felekezetéből lévő testvéreinkkel együtt dicsőítjük Mindenható Urunkat.

 

GYÜLEKEZETI ALKALMAINK
 
Helye: 2241 Sülysáp, Fő u. , Imaház
 
Imaóra   vasárnap 9 óra

De. Istentisztelet vasárnap 10 óra

Du. Istentisztelet vasárnap 16 óra

Bibliaóra  csütörtök 19 óra

MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!!!

 

Amennyiben személyi jövedelemadója 1%-val bennünket kíván támogatni:

Magyarországi Baptista Egyház technikai száma: 0286