Gyorssegítség

Orvosi ügyelet: 
+36(29)440-074
(munkanapokon 6:00-8:00, hétvégén, munkaszüneti és ünnepnapokon)

Önkéntes tűzoltók:
+36(30)528-5493

Közvilágítás:
Online hibabajelentő
Telefonon: +36(29)635-449 (Hivatali időben, azaz Hétfőn 08:00-18:00, Kedden - Szerdán - Csütörtökön 08:00-16:00, Pénteken 08:00-14:00)

Víz- és csatornaszolgáltatás:
TRV Zrt. hibabejelentő
: +36(80)205-157

Hulladékszállítás: 
2019. évi szállítási és ügyfélszolgálati időpontok


Szelektív hulladékgyűjtés

Házhoz menő csomagolási- és zöldhulladék 2019. évi szállítási rend:


Fenyőfa gyűjtés:

2019. január 12. (szombat) és január 22. (kedd)


Házhoz menő csomagolási (szelektív) hulladékgyűjtési időpontok:

2019. január 8. és január 22. (keddi napokon)

2019. február 5. és február 19. (keddi napokon)

2019. március 5 és március 19. (keddi napokon)

2019. április 2.; április 16. és április 30. (keddi napokon)

2019. május 14. és május 28. (keddi napokon)

2019. június 11. és június 25. (keddi napokon)

2019. július 9. és július 23. (keddi napokon)

2019. augusztus 6. és augusztus 20. (keddi napokon)

2019. szeptember 3. és szeptember 17. (keddi napokon)

2019. október 1.; október 15 és október 29. (keddi napokon)

2019. november 12. és november 26. (keddi napokon)

2019. december 10. és december 24. (keddi napokon)

 

Házhoz menő zöldhulladék gyűjtés:

2019. április 16. (kedd)

2019. május 14. (kedd)

2019. június 11. (kedd) és június 24. (hétfő)

2019. július 9. (kedd)

2019. augusztus 6. (kedd)

2019. szeptember 3. (kedd) és szeptember 16. (hétfő)

2019. október 1. és október 29. (keddi napokon)

2019. november 11. (hétfő) és november 26. (kedd)KeresőBaptista Közösség


Gyülekezetünk a Magyarországi Baptista Egyház tagja, amely történelmi kisegyházként él hazánkban.
Az elsõ baptista gyülekezet 1612-ben, Londonban alakult meg.
Magyarországon 1846 óta élnek baptisták. Világszerte közel 100 millió ember tartozik a közösséghez. Az egyik legdinamikusabban növekvõ keresztyén felekezet a világon.


A Magyarországi Baptista Egyház központjának címe: 
MBE 1068 Budapest Benczúr u. 31. 
Tel: 06-1-352-9993
Fax: 06-1-352-9707
E-mail: baptist.convention@mail.datanet.hu  
Internet cím: www.baptist.hu

 

Sülysápi Baptista Gyülekezet rövid története dióhéjban.

Budapest irányából a 31-es főúton haladva, az út jobb oldalán találjuk a házak között szerényen megbújó Baptista imaházat. Semmi hivalkodó nincs rajta, csak a falon lévő kereszt és egy kis márványtábla „BAPTISTA IMAHÁZ” felirattal jelzi, hogy az épület funkciója eltér a környező házakétól.

Sülysápi Baptista Gyülekezet története 1903-tól kezdődik. Elbeszélésekből hallottuk, hogy Tápiósülyben a Szilvafasori, azóta megszűnt laktanyában szolgálatot teljesítő baptista katona Jézus Krisztusról, mint megváltóról való bizonyságtétele után lettek az első megtérők, akik hitükről bizonyságot téve ősi keresztény forma szerint bemerítkeztek, majd megalapították a helyi gyülekezeti közösséget.

Kezdeti időkben a Rákoscsabai, majd a Rákoshegyi Baptista gyülekezet körzete volt gyülekezetünk. Több mint egy évtizedig Cseri Kálmán rákoshegyi lelkész látta el a körzet pásztorolását, majd 1959-től Szebeni Olivér rákoshegyi lelkész.

1959-ben a Tápiósülyi Gyülekezet taglétszáma 45 fő, a hozzátartozó körzeti állomásokon: Szentmártonkátán 21, Tápiószelén 5, Újszászon 6, Zagyvarékason pedig 4 fő volt a taglétszám. Újabb és újabb megtérők gyarapították a körzet létszámát, hamarosan a körzet úrvacsorázó taglétszáma 99 főre emelkedett.

Ruscsák György lelkipásztor testvér 1961 nyarán kezdte a körzet tényleges irányítását, szolgálati lakását Szentmártonkátán vette a körzet testvérisége. A megfeszített és feltámadott Jézus Krisztust prédikálta, vonattal és gyalog járta a nagy területű körzet testvériségét. Jó szót, vigasztalást vitt a betegeknek, lélekben megfáradottaknak.

1962-ben a körzet létszáma 90 fő. Kovács István egykori ifjúsági vezető javaslatára megalakult az összevont körzeti zenekar, mely segített abban, hogy a fiatalok jobban megismerjék egymást.

Ruscsák György 21 évig látta el lelkipásztori feladatát, 1982 májusában nyugdíjba vonult.

Utódjára nem sokat kellett várni, a következő hónaptól Jóföldi Gábor lelkipásztor vette át a körzet vezetését, aki már az időközben megépült szolgálati lakásba költözhetett népes családjával. Mindössze másfél évi szolgálat után Tóka Gyula lett a lelkipásztor, aki 4 évig végezte odaadóan a testvériség látogatását.

1988 áprilisában Fortin László lelkipásztor váltja fel. Az ő ideje alatt történik meg Magyarországon a rendszerváltás. Ekkor a gyülekezetek új missziós stratégiákat kerestek.

1994 tavaszán került sor Fortin László távozására a körzetből. Az ügyintézői feladatot Mónus Dániel nyugalmazott lelkipásztor látta el. Az ő ideje alatt folytatódott a körzetben a missziós tevékenység, Sülysápon rendszeres ruhaakciókat szervezett a Dorcas alapítványon keresztül.

1995-ben került sor újabb őrségváltásra, 1995. szeptemberében került sor, amikor Nagy Sándor ötödéves teológiai hallgatót hívta meg a körzet lelkipásztorának. Beiktatására 1996 szeptemberében került sor. Fiatalos lendülettel állt a körzet testvériségének élére. Feleséget is itt talált magának a gyülekezetben, Berla Kornélia személyében. Sorra szervezte a missziós alkalmakat. Szentmártonkátán egyhetes sátoros missziót szervezett azon a telken, ahol később az új, a kor színvonalának megfelelő imaház épült. Szentmártonkátán iskolások hitoktatását is végezte, A falu közösségének aktuális témákból színvonalas előadásokat tartott, lelkes fiatalokból álló ifjúsági csoportot vezetett.

Hét évi szolgálat után meghívták más körzet pásztorának.

Az új pásztort Lukács Gyula személyében vezette hozzánk Urunk, hogy lelkünk épülésén, fejlődésén rajta keresztül munkálkodjon.

Minden évben örömmel veszünk részt az ökomenikus istentiszteleteken, ahol a községünk minden felekezetéből lévő testvéreinkkel együtt dicsőítjük Mindenható Urunkat.

 

GYÜLEKEZETI ALKALMAINK
 
Helye: 2241 Sülysáp, Fő u. , Imaház
 
Imaóra   vasárnap 9 óra

De. Istentisztelet vasárnap 10 óra

Du. Istentisztelet vasárnap 16 óra

Bibliaóra  csütörtök 19 óra

MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!!!

 

Amennyiben személyi jövedelemadója 1%-val bennünket kíván támogatni:

Magyarországi Baptista Egyház technikai száma: 0286